Bekijk het laatste nieuws uit jouw regio!

Je bekijkt het nieuws uit alle regio's. Wijzig

Het laatste nieuws

Onderzoek naar dodelijk ongeval met kraanwagen in Gieten afgerond

Drenthe

■ GIETEN – Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval in Gieten, waarbij een 42-jarige man uit Schoonebeek om het leven kwam, is afgerond. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.

Vrijdagochtend 23 januari reed de kraanwagen op de rotonde op de N34 bij Gieten rechtdoor en kwam op een wal tot stilstand. De wagen raakte in brand. De brand was van korte duur. Er was zwaar materieel nodig om de kraanwagen vlot te trekken. Daarna was het pas mogelijk om bij de bestuurder te komen. Hij bleek te zijn overleden.

Uit het technisch onderzoek zijn geen aspecten naar voren gekomen die om nader onderzoek vragen. Vermoedelijk is de bestuurder voor het ongeval onwel geworden.

In overleg met het Openbaar Ministerie is besloten dat het onderzoek wordt afgerond.

Bijna miljoen euro subsidie voor beheer kwelders waddenkust

Groningen
Foto: © Lauwersland Online

■ PROVINCIE GRONINGEN – Beheerders en eigenaren van kwelders aan de Groninger waddenkust kunnen aanspraak maken op een extra subsidie. Het gaat om een bedrag van bijna 100 euro per hectare. Gedeputeerde Henk Staghouwer maakte dat donderdag 29 januari bekend op een bijeenkomst van de Vereniging voor Oevereigenaren en Gebruikers (VOG).

Te laag

Beheerders van kwelders komen al in aanmerking voor subsidie uit een fonds voor agrarisch natuurbeheer. Dat is geregeld in het natuurbeheerplan van de Provincie Groningen. De beheervergoeding bedraagt ruim 100 euro per hectare. Dit bedrag is eigenlijk te laag om ervoor te zorgen dat het aantal dieren- en plantensoorten substantieel toeneemt.

Subsidie verdubbeld

Gezien het belang van het gebied voor natuur, en de natuurwinst die met goed beheer kan worden gehaald, heeft de provincie besloten om voor een periode van zes jaar maximaal 972.000 euro beschikbaar te stellen voor kwelderbeheer. Dat komt neer op 162.000 euro per jaar, oftewel 98 euro per hectare. Daarmee is de subsidie voor kwelderbeheer verdubbeld.

Discussie afgerond

Voor gedeputeerde Staghouwer is de discussie over de kosten van natuurbeheer in de kwelders nu afgerond. “De provincie verwacht van kwelderbeheerders ook ondernemerschap. Het kan niet alleen van subsidies afhangen. Denk bijvoorbeeld aan de inscharing van vee van derden of aan vleesverkoop. Dieren die in een natuurgebied grazen kun je als apart product aan de man brengen. Dat kan extra inkomsten opleveren”, hield Staghouwer de leden van de VOG voor.

© Provincie Groningen

Twee gewonden bij eenzijdig ongeval in Onstwedde

Groningen

■ ONSTWEDDE – Vrijdagochtend zijn een 51-jarige man uit een klein dorp in de gemeente Bellingwedde en zijn 21-jarige dochter gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Veenhuizen.

De auto raakte door nog onbekende reden in de slip en botste tegen een boom.

De man is zwaargewond overgebracht naar het UMCG. De vrouw raakte ook gewond, zij is overgebracht naar het ziekenhuis in Stadskanaal.

Groep jongeren maakte overval op cafetaria in Delfzijl mogelijk

Groningen

■ DELFZIJL – De politie heeft na een eerdere arrestatie van drie jeugdige verdachten van een mislukte overval op een cafetaria aan de Europaweg in Delfzijl nog vier jongeren gearresteerd. Het viertal, in leeftijd variërend van 13 tot en met 15 jaar, verrichtte diverse hand- en spandiensten bij de overval, variërend van een rol als uitkijk tot en met het leveren van een balletjespistool.

Op de avond van 7 november 2014 drongen vlak voor sluitingstijd drie gemaskerde personen de cafetaria binnen en eisten onder bedreiging van onder meer een pistool geld. De overval mislukte doordat de eigenaar een lange priem greep. Het drietal ging er vervolgens vandoor. Een zoekactie van de politie in de omgeving leverde in eerste instantie geen resultaat op.

Pas na een tip medio januari werden maandag 12 januari drie scholieren, van 14, 15 en 16 jaar uit Delfzijl, aangehouden. Zij bekenden de overval. Afgelopen weken werden de vier andere verdachten gearresteerd, allen ook scholier. Ook zij bekenden hun aandeel.

Doordachte voorbereiding

Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat de jongeren de overval geruime tijd vooraf en uiterst doordacht hadden voorbereid. Er was onder meer kleding geregeld zodat de verdachten zich onmiddellijk na de overval konden omkleden, er stonden fietsen gereed om te vluchten en ook waren er afspraken gemaakt met de handlangers over het gebruik van de mobiele telefoons. Een toen nog 12-jarige jongen leverde een balletjespistool dat er als een serieus vuurwapen uitzag. Als beloning zou hij een deel van de buit krijgen. De overval werd vermoedelijk deels uitgevoerd voor het geld en deels vanwege de kick. De politie denkt dat ook groepsdruk ertoe heeft geleid dat een aantal jongens meedeed. Tijdens het onderzoek kwam ook naar voren dat de overval bij een grotere groep scholieren bekend moet zijn geweest. Ook moeten waarschijnlijk meerdere jongeren hebben geweten wie uiteindelijk de mislukte overval op hun geweten hadden.

Hulpverlening en jeugdstrafrecht

Alle verdachten krijgen hulpverlening en begeleiding. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond en de politie maakt een dossier van de zaak voor het openbaar ministerie. Het openbaar ministerie beslist over vervolging van de jongens.

Staatsloterij verliest van Loterijverlies bij Hoge Raad

Nederland

■ NEDERLAND – Vandaag heeft de Hoge Raad de Stichting Loterijverlies.nl in het gelijk gesteld in de zaak tegen de Staatsloterij. De Hoge Raad heeft bepaald dat de Staatsloterij zich in de periode tussen 2000 en 2008 schuldig heeft gemaakt aan misleidende mededelingen over het niet gegarandeerd zijn van de prijzen, de winkansen, het aantal gewonnen prijzen en de hoogte van de prijzen.

De uitspraak van de Hoge Raad betekent dat Loterijverlies.nl een uitstekend uitgangspunt heeft om voor haar ruim 100 duizend deelnemers hun inleggeld terug te vorderen. Ook kan iedereen die zich niet heeft aangemeld bij Loterijverlies.nl, maar wel (eens) tussen 1 januari 2000 en 2008 heeft meegespeeld, zich alsnog aanmelden.

Hoe het begon

Aanleiding voor het proces was dat de Staatsloterij destijds nooit heeft gemeld dat ook niet-verkochte loten aan de trekking meededen. De Staatsloterij verkocht bijvoorbeeld 3 miljoen lotnummers en ging over 18 miljoenen lotnummers prijzen trekken zonder dat te communiceren. Dit betekende bijvoorbeeld dat er van de 20 gecommuniceerde prijzen daadwerkelijk slechts 3 werden uitgekeerd. Bij een loterij werden bijvoorbeeld 10 prijzen van een miljoen gecommuniceerd, 10 van een kwart miljoen en 25 van 50 duizend euro. De waarheid was echter dat er 4 prijzen van een miljoen, 0 van een kwart miljoen en 3 van 50 duizend euro werden uitgekeerd. Slechts 30% van de beloofde prijzen.

Bewijs

In juni 2013 is door Loterijverlies bij de Staatsloterij bewijsbeslag gelegd voor alle (ex-) deelnemers aan de Staatsloterij. Hierdoor kunnen zij, ook wanneer zij niet meer in het bezit zijn van bewijs zoals bankafschriften, in principe bewijzen dat zij (wel eens) hebben deelgenomen.

Gedrevenheid

Van essentieel belang in deze zaak is het feit dat jurist Ferdy Roet, oprichter van Loterijverlies.nl, altijd in een positieve uitkomst is blijven geloven. Hij heeft deze zaak vanaf het eerste begin behandeld, bijgestaan door een groep van gespecialiseerde advocaten en een gerenommeerd professor. Van elk detail is hij op de hoogte en bleef er daarom van overtuigd deze zaak succesvol af te kunnen sluiten. “Het is volkomen terecht,” zegt hij als reactie op de uitspraak. Roet verwacht dat het de komende maanden een drukte van belang wordt om de zaak verder in goede banen te leiden. Verder kunnen diegenen die wel eens hebben meegespeeld in de periode 2000 tot 2008 zich nog aanmelden.

Werkconferentie Zorglandschap Drenthe

Drenthe

■ DRENTHE – Diverse partijen uit het onder andere zorg- en welzijnslandschap kwamen gisteren bijeen om de toekomst van de zorg in Drenthe te bespreken. Dit gebeurde op initiatief van de provincie Drenthe en de divisie Zorg en Gezondheid van Achmea.

Op deze tweede werkconferentie ‘Zorglandschap Drenthe’ gingen meer dan 150 deelnemers met elkaar in gesprek over de keuzes die nodig zijn om toekomstbestendige zorg voor alle inwoners van Drenthe te borgen.

Gedeputeerde Ard van der Tuuk, Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop van Achmea en wethouder Frits Alberts van de gemeente Borger-Odoorn gaven de aftrap voor de werkconferentie. Ard van der Tuuk schetste dat Drenthe qua demografische ontwikkeling opvalt door haar sterke ontgroening en vergrijzing. “Door de handen in een te slaan kunnen we voorloper worden op het gebied van goede zorg in Drenthe”.

Olivier Gerrits gaf aan dat het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg de grote uitdaging voor de zorg is. “Geen enkele partij kan dit alleen realiseren. Samenwerking tussen alle partijen – zorgverleners, patiënten- en cliëntenorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten – is hiervoor noodzakelijk”. Frits Alberts benadrukte vooral het belang van preventie.

In drie thematische sessies werden inspirerende voorbeelden getoond van reeds bestaande initiatieven in Drenthe. Deze zijn als uitgangspunt gebruikt om te komen tot verdere stappen die nodig zijn om de zorg in Drenthe toekomstbestendig te maken. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van diverse partijen zal de resultaten van de dag verder uitwerken. Een van de resultaten was dat diverse deelnemers gegevens willen afstaan om samen met een van de sprekers Anja Moonen te komen tot een totale monitoring van de zorg in Drenthe.

De provincie Drenthe en Achmea kijken tevreden terug op de werkconferentie. “Laten we dit enthousiasme vasthouden en elkaar binnen afzienbare tijd weer over dit onderwerp spreken”, was de oproep van de gedeputeerde.

© Provincie Drenthe

Kasper Peters nieuwe stadsdichter van Groningen

Groningen

■ STAD GRONINGEN – Kasper Peters is voor de jaren 2015 en 2016 de nieuwe stadsdichter van Groningen. Dat maakte cultuurwethouder Paul de Rook op donderdag 29 januari tijdens de Groningse Poëziemarathon bekend.

Peters is de zevende stadsdichter die dit ambt twee jaar lang vervult. Hij volgt daarmee Joost Oomen op. Groningen heeft als toonaangevende letterenstad een stadsdichter om poëzie onder de aandacht te brengen. Daarnaast heeft de stadsdichter een verbindende functie binnen de literaire wereld in de stad.

Kasper Peters

Kasper Peters (1973) werd geboren in Doetinchem en groeide op in het Drentse Elp. Na zijn studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening in Groningen is hij in de stad blijven wonen en werken. In maart 1994 was hij medeoprichter van De Dichters uit Epibreren. Hij debuteerde in 2004 bij Uitgeverij Passage met de bundel Hellevaartsdagen. Daarna publiceerde hij de bundels Kanaalkoorts (2009) en Kelder (2013). Kasper Peters draagt bij aan literaire tijdschriften en bloemlezingen. Hij was ook lid van de redactie van de Poëziemarathon, is freelance poëziedocent op scholen in Noord-Nederland en geeft poëzieles aan Academie Minerva.

Creatief

De jury droeg uit zeventien inzendingen Kasper Peters voor als winnaar. Een citaat uit het juryrapport: “De commissie is van oordeel dat de motivering en de gedichten die Kasper Peters heeft ingezonden, voldoen aan de criteria voor het stadsdichterschap. Ze getuigen van zoveel professionaliteit dat ervan uit mag worden gegaan dat het stadsdichterschap ook in de komende jaren een creatieve, dynamische, toegankelijke en representatieve invulling krijgt.”

Werkzaamheden

De stadsdichter zal jaarlijks zes tot acht gedichten produceren, verspreid over het jaar. Deze worden gepubliceerd in De Gezinsbode. Daarnaast zal hij samenwerken met de Bibliotheek Groningen, bijvoorbeeld met een wekelijks spreekuur. Een derde taak is het voordragen van een gedicht bij begrafenissen van mensen zonder nabestaanden.

© Gemeente Groningen

Politie houdt verkeerscontrole in Marum

Groningen

■ MARUM – De politie heeft donderdagavond een verkeerscontrole gehouden in en rondom Marum.

Op de Noorderweg werden alle passerende voertuigen en hun bestuurders gecontroleerd. Er zijn twee proces-verbalen uitgeschreven voor het niet-handsfree bellen en onverzekerd rijden. Daarnaast is er door de Belastingdienst één voertuig in beslag genomen.

Reactie minister Opstelten gewapende indringer NOS

Noord-Holland

■ Reactie van minister Opstelten nadat een gewapende man het gebouw van de NOS is binnengedrongen.

■ HILVERSUM – “Vanavond is een man onder bedreiging van een wapen het gebouw van het NOS-journaal binnengedrongen. Door kordaat optreden van zowel NOS-personeel als de politie is de situatie snel onder controle gebracht. De burgemeester van Hilversum, het openbaar ministerie en de politie hebben zojuist op een persconferentie aan gegeven dat de zaak nu in onderzoek is. Zodra meer informatie beschikbaar is zal de driehoek die geven.

Ik begrijp dat deze beelden indruk hebben gemaakt. Ook in het licht van de recente gebeurtenissen in Europa. Dat is de reden dat de minister president, de NCTV en ik vanavond voor overleg bij elkaar zijn geweest.

Op basis van de eerste informatie die ik heb gekregen betreft het een actie van één man. Nogmaals politie en justitie hebben de zaak in onderzoek. Maar het was natuurlijk wel een gebeurtenis die veel impact heeft gehad op het NOS-personeel en op de kijkers die de beelden hebben gezien. Daar wil ik het op dit moment bij laten.”

© Rijksoverheid

Gewapende man dringt mediapand in Hilversum binnen

Noord-Holland

■ HILVERSUM – Tijdens een uitzending van het achtuurjournaal van de NOS op de NPO kwam een man met een wapen het NOS-gebouw binnen en gijzelde een beveiliger. De man zou zendtijd hebben geeist omdat er anders op meerdere locaties in Nederland een bom zou ontploffen.

Met de beveiliger liep hij verder het gebouw in en de politie werd ingeschakeld. De man kon overmeesterd worden en werd aangehouden.

Speciale eenheden van de politie onderzoeken momenteel het gebouw om er zeker van te zijn dat er geen tweede persoon aanwezig is.

22:15 uur:
Om 22:30 uur wordt over dit incident een persconferentie gehouden in het gemeentehuis van Hilversum.

22:35 uur:
Het mediapand is door de politie vrijgegeven.

23:10 uur:
Meer informatie leest u in de lijst met de meestgestelde vragen.

ZorgnaZorg regelt transfers patiënten tussen ziekenhuis en verpleeghuis

Drenthe Groningen

■ NOORD-NEDERLAND – Bij een door UMCG, Martini Ziekenhuis en Zorggroep Groningen gezamenlijk georganiseerd seminar is vandaag de Coöperatie ZorgnaZorg opgericht. Deze coöperatie gaat in Noord-Nederland de transfers van patiënten regelen tussen ziekenhuis en verpleeghuis.

ZorgnaZorg is enkele jaren geleden als project gestart. Het doel was om de patiëntentransfers tussen ziekenhuis en verpleeghuis beter te organiseren. Door deze samenwerking is in de afgelopen jaren veel verbeterd in deze transfers. Vraag en aanbod zijn op een plaats bij elkaar gekomen. Een patiënt krijgt hierdoor de juiste zorg door de juiste zorgaanbieder op het juiste tijdstip. Daardoor liggen patiënten niet nodeloos lang in een ziekenhuisbed. Daarmee kan de revalidatie van de patiënt eerder starten en is de kans op infecties kleiner. Verder heeft dit geleid tot een kortere ligduur in ziekenhuizen. Bovendien verloopt de overdracht van de gegevens van de patiënt nu beter. Ook hebben de ziekenhuizen meer zicht op de uithuisplaatsingen gekregen dan voorheen.

Inmiddels is sprake van een succesvolle regionale samenwerking: alle ziekenhuizen en verpleeghuizen in Groningen en een groot aantal in Drenthe doen mee. Deze samenwerking wordt gestructureerd in de Coöperatie ZorgnaZorg waarbij de huidige deelnemers lid worden van de coöperatie. Door de ‘open’ constructie van de coöperatie kunnen andere zorgaanbieders zich later aansluiten.

Bij het symposium waren ongeveer 150 professionals en managers uit de zorg aanwezig.

© Martini Ziekenhuis

Mannen aangehouden in bus op Groninger Hoofdstation

Groningen

■ STAD GRONINGEN – De politie heeft donderdagmiddag op het busstation bij het Groninger Hoofdstation twee mannen aangehouden. Dit na een melding dat één van hen in het bezit zou zijn van een vuurwapen.

Bij de Meldkamer Noord-Nederland kwam een telefoontje binnen dat twee mannen in een lijndienstbus ruzie met elkaar hadden. Volgens de melder had één van hen een vuurwapen. Reden genoeg om met meerdere agenten naar het Hoofdstation te gaan. Toen de bus arriveerde werden de twee mannen aangehouden. Dit werd gedaan door agenten in kogelwerende vesten en met getrokken pistool. Beide verdachten werden gefouilleerd, maar een wapen werd niet aangetroffen. Ook in de bus werd niets gevonden. De twee werden vervolgens naar het politiebureau gebracht.

Al snel bleek dat van een vuurwapen geen sprake was. Wel komt de politie graag in contact met de inzittenden van de bewuste bus. Door de consternatie op het station zijn niet alle namen van de passagiers genoteerd. Zij kunnen wellicht meer vertellen over de ruzie en de eventuele aanleiding. Daarnaast kan aan hen, indien dat nodig is, slachtofferhulp worden aangeboden.

De bettrokken buspassagiers kunnen bellen met de politie via 0900 – 8844.

Politie waarschuwt voor digitale vrijstaat

Nederland

■ NEDERLAND – In een Rondetafelgesprek informeerden politie en Openbaar Ministerie (OM) op 29 januari de Tweede Kamerleden in de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de grote waarde van telecommunicatiegegevens voor de opsporing van ernstige strafbare feiten. Zij vinden het van essentieel belang dat telecom- en internetproviders bepaalde communicatiegegevens gedurende een bepaalde periode verplicht bewaren, de zogenaamde dataretentie.

Allerlei criminaliteitsvormen zouden zonder internet niet of nauwelijks bestaan. Denk aan cybercrime zoals DDOS-aanvallen, maar ook verspreiding van malware (virussen) en kinderpornografie. Zulke criminaliteit laat ook nagenoeg uitsluitend op internet sporen na. In dit soort zaken is een IP-adres vaak het belangrijkste en soms het enige aanknopingspunt voor de identificatie van de dader(s). Voor strafrechtelijk onderzoek zijn gebruikers- en internetverkeersgegevens dan ook absoluut onmisbaar.

Relaties vaststellen

Daarnaast zijn telefonie- en internetgegevens van belang bij het opsporen van delicten, zoals roofovervallen, zedendelicten en moord of doodslag. Ze ondersteunen de klassieke opsporingsmethoden door bijvoorbeeld relaties vast te stellen tussen slachtoffer en mogelijke dader of daders onderling. Verkeersgegevens geven sturing aan het onderzoek of dienen als bewijs.

Digitale vrijstaat

Politie en OM vinden het lastig exact aan te geven wat de gevolgen zijn als herziening van de Wet Bewaarplicht leidt tot het inperken van die bewaarplicht. In zijn algemeenheid gesteld wordt de kans op daderidentificatie erg klein bij internetgerelateerde criminaliteit of als internetcommunicatie een belangrijke rol speelt. Een digitale vrijstaat is voor bepaalde delicten in dat geval niet denkbeeldig.

Zwaardere opsporingsmiddelen

Andere opsporingsonderzoeken gaan door deze beperking ongetwijfeld meer tijd en capaciteit kosten. Zeker als een telefoonnummer of IP-adres het enige aanknopingspunt biedt. Ook zijn politie en justitie genoodzaakt om ter compensatie van de ontbrekende gegevens veel zwaardere opsporingsmiddelen in te zetten. Bijvoorbeeld observatie en tappen leiden juist tot een grotere privacyschending en zullen in een aantal gevallen geen oplossing bieden.

Gericht bevriezen

Als argument voor het afschaffen van de bewaarplicht verwijzen sommigen naar de periode waarin aanbieders veel gegevens bewaarden voor hun eigen bedrijfsvoering. Dat gebeurt nog steeds, maar in aanzienlijk mindere mate onder andere door technologische ontwikkelingen, gewijzigde bedrijfsvoeringen de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Anderen zien gericht bevriezen als een goed alternatief voor dataretentie. Dat is het echter niet. Bevriezing van data is uitsluitend effectief als de politie direct na het misdrijf een vermoeden heeft van het wat, waarom, wie, enzovoort. In de praktijk duurt dat vaak langer en zijn de benodigde gegevens al vernietigd.

Wettelijk geregeld

Politie en justitie zijn zich terdege bewust dat het bewaren van data inbreuk maakt op de privacy van burgers. Als er alternatieven zouden zijn dan zouden wij daar ook absoluut voor kiezen maar er bestaan echt geen alternatieven. Ook het selectief opslaan is geen reëel alternatief Selectief opslaan betekent discriminatie; ook van slachtoffers. Bij het ontbreken van opgeslagen data kunnen bepaalde zaken niet meer worden opgelost en moet de politie dus de slachtoffers van die delicten in de kou laten staan.
Het recht op privacy is grondwettelijk geregeld en zeker van groot belang in onze samenleving. Daarom is het gebruik van de bewaarde gegevens wettelijk geregeld, zodat dit op een zitting wordt getoetst. Het privacybelang moet worden afgewogen tegen het belang van een veilige samenleving.

Geen zicht op internetaankopen

Om welke data en gegevens gaat het eigenlijk? Het betreft de zogenaamde naam-adres-woonplaatsgegevens van telefoonnummers en IP-adressen en verkeersgegevens. Zulke gegevens laten bijvoorbeeld zien welk nummer belde of sms’te met welk ander nummer en waar. Voor IP-adressen worden alleen de logon- en logoffgegevens bewaard. Politie en justitie hebben dus absoluut geen zicht wat burgers met elkaar bespreken, sms’en, appen en chatten, welke internetaankopen zij doen et cetera.

Hardnekkig misverstand

Nadrukkelijk wijzen politie en justitie op het hardnekkige misverstand dat gegevens van alle burgers centraal worden bewaard voor nadere analyses. Aanbieders slaan de gegevens zelf op maar in hun eigen databases. Dit gebeurt volgens wettelijk voorschrift, waarop het Agentschap Telecom toezicht houdt. Opsporingsinstanties kunnen dus beslist niet willekeurig en naar believen gegevens opvragen en analyseren. Er moet altijd de verdenking van een ernstig misdrijf aan ten grondslag liggen.

Altijd afweging

Ook wordt eerst een afweging gemaakt tussen privacyschending en het belang van de opsporing. Politie en Openbaar Ministerie vragen jaarlijks tienduizenden keren telecomgegevens op. Het beeld dat zij daarmee zonder goede redenen inbreuk op de privacy van burgers is dan ook volstrekt misplaatst. Het opvragen van dergelijke data gebeurt uitsluitend omdat het vaak tot resultaat leidt, de criminaliteit terugdringt en daarmee de veiligheid van burgers bevordert.

Gast van de Staten – Alles wat u wilt weten over de verkiezingen

Drenthe

■ DRENTHE – Op 18 maart zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Waarom zou u gaan stemmen? Welke partijen doen er mee? En hoe weet u welke plannen zij hebben?

Degenen die op woensdag 28 januari Gast van de Staten waren, weten inmiddels alles over de verkiezingen. Statenleden Marianne van der Tol (D66) en Nico Uppelschoten (PVV) hebben de ruim 30 gasten op enthousiaste wijze meegenomen in de bijzondere wereld van het provinciaal bestuur.

Wilt u ook meer weten over de Provinciale Staten van Drenthe? Meldt u dan aan voor een kijkje achter de schermen in het Provinciehuis als Gast van de Staten. Bent u onze gast op 11 maart? Bel of mail naar 0592 – 365 519 / statengriffie@drenthe.nl.

© Provincie Drenthe

Enexis kiest definitief voor inzet speurhonden bij opsporing storingen

Nederland

■ Storingsduur ingrijpend verkort en klanttevredenheid hoger!

NEDERLAND –  Netbeheerder Enexis laat in 2015 speurhonden definitief een bijdrage leveren aan de opsporing van netwerkstoringen, te beginnen in Noord-Brabant en Limburg. Verwacht wordt dat daarmee in 2015 tussen 150 en 200 laagspanningsstoringen sneller kunnen worden verholpen dan nu. In 2016 volgen naar verwachting de andere voorzieningsgebieden van Enexis in Oost- en Noord-Nederland. De inzet van de honden verkort de opsporingstijd omdat met een getrainde speurhond een storing vaak sneller kan worden gelokaliseerd dan met de huidige technische middelen. Ook wordt daardoor het uitschakelen van de hoofdzekering in alle bij de storing betrokken woningen overbodig zodat klanten niet zonder stroom komen te zitten. Bovendien blijkt dat honden zelfs toekomstige storingen kunnen helpen traceren.

Het besluit is het gevolg van een gezamenlijk ontwikkel- en testprogramma van circa twee jaar van Enexis met honden en begeleiders van het Belgische bedrijf The Sniffers. Hierbij is gebleken dat getrainde Mechelse en Duitse herders via hun neus tot 1000x beter waarnemen dan de huidige technische apparatuur voor het opsporen van storingen. Rond 1 op de 10 geteste honden is geschikt als stroomspeurhond. Gebleken is verder dat deze honden, na een intensieve (belonings-)training van 1,5 jaar, de verbrandingsgassen van een storing tot op 70 centimeter diepte kunnen waarnemen (de reguliere stroom-kabeldiepte). Zelfs tot drie dagen na een storing kan een getrainde hond aangeven waar de storing plaatsvond.

Dit betekent een ingrijpende verkorting van de zoektijd, en dus van de doorlooptijd van storing. Normaliter duurt opsporen en repareren gemiddeld zo’n 6 uur. Opsporen van een laagspannings-storing kan door een meetwagen een verhoogde spanning of een elektrische puls door het gestoorde net te laten sturen. Omdat die te hoog is voor de elektrische apparaten in huis, vereist de veiligheid dat deze woningen van het net worden afgeschakeld. Indien een of meerdere bewoners niet thuis zijn, moet de (aansluit)kabel worden geknipt. Een gerichte inzet van een speurhond maakt deze tijdrovende activiteiten overbodig. Honden leveren zo een bijdrage aan zowel het terugdringen van storingsminuten als aan het verhogen van de klanttevredenheid.

Aanvulling op de vertrouwde meetapparatuur.

De honden vormen geen vervanging maar een aanvulling op de bestaande meetapparatuur. Die blijft, naast voor een aantal andere essentiële taken, ook nodig voor het snel verkleinen van het storingszoekgebied. Ook storingen onder gesloten wegdek en bij een hoge waterstand blijven vragen om de inzet van meetapparatuur.
Wel is gebleken dat de honden ook nog incidenteel inzetbaar zijn bij een lastige soort storing: de sluimerende storing. Daarbij zorgt vocht voor wisseling van de kwaliteit in de verbinding tussen twee kabels. Tijdens het testprogramma werd duidelijk dat honden ook hierbij al gassen kunnen vernemen terwijl van een echte storing geen sprake is en de meetwagens geen metingen doen. Hiermee kunnen preventief storingen worden voorkomen.

Over Enexis

Enexis is de regionale netbeheerder in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland (Noordoostpolder), Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Het bedrijf is belast met de ontwikkeling en aanleg van energiedistributienetwerken (gas en elektriciteit) en het onderhoud en beheer van deze netten. Daarmee is Enexis als schakel tussen de klant en de energieleverancier verantwoordelijk voor de energievoorziening van meer dan 2,6 miljoen klanten. Enexis heeft 4.300 medewerkers.

www.enexis.nl

Wetterskip Fryslân alert op stormschade aan beschadigde kades

Fryslân

■ ZUIDWEST FRYSLÂN – Wetterskip Fryslân is alert op stormschade aan de beschadigde kades in het zuidwesten van Fryslân.

Het stormachtige weer kan extra schade veroorzaken aan de kades die zijn getroffen door de muizenplaag. Er is echter geen reden tot bezorgdheid. Na de inspectieronde van gistermiddag heeft het waterschap de situatie goed in beeld en treft, waar nodig, direct maatregelen.

Actie vereist?

Ziet u een situatie die direct gevaar oplevert en actie vereist? Neem dan contact op met Wetterskip Fryslân, telefoon 058 – 292 22 22 (tijdens kantooruren) of met het milieualarmnummer 058 – 212 24 22 (buiten kantooruren).

© Wetterskip Fryslân

Staten in debat over schaapskuddes

Drenthe

■ DRENTHE – De traditie van de gescheperde schaapskuddes in Drenthe mag niet verloren gaan, vindt CDA-Statenlid Harry van de Pol.

In de Statenvergadering van 28 januari diende het CDA hierom een motie vreemd aan de orde in, waarin wordt voorgesteld om de mogelijkheden te verkennen om de schaapskuddes op de immateriële werelderfgoedlijst van Unesco te plaatsen. De motie is uiteindelijk met meerderheid van stemmen aangenomen (VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SP, D66).

Lees hier de motie vreemd aan de orde over gescheperde schaapskuddes.

© Provincie Drenthe

Partners gaan elkaar te lijf in Sneek

Fryslân

■ SNEEK – De politie heeft donderdagochtend een 26-jarige inwoonster van Sneek aangehouden op verdenking van zware mishandeling. De vrouw had tijdens een ruzie haar 22-jarige partner vermoedelijk gestoken met een mes.

Bewoners van de wijk Lemmerweg-oost waarschuwden de politie toen ze hoorden dat de twee ruzie met elkaar hadden. Eerst in hun eigen woning en later op straat. Toen de agenten arriveerden zagen ze de twee al schreeuwend op straat staan. De man was gewond en werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw werd direct aangehouden. Ze werd overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten.

De 22-jarige man zal op een later tijdstip ook als verdachte worden gehoord.

Automobiliste ernstig gewond bij ongeval in Zwiggelte

Drenthe

■ ZWIGGELTE – Een 70-jarige automobiliste uit Smilde is woensdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de Halerweg.

Door nog onbekende oorzaak raakte de vrouw met haar auto van de weg en botste daarbij tegen een boom. Voorbijgangers schoten te hulp en waarschuwden de hulpdiensten. Het slachtoffer werd door het ambulancepersoneel gestabiliseerd en vervolgens overgebracht naar het UMCG.

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) stelt een nader onderzoek in.

Groninger aangehouden na inbraak in supermarkt

Groningen

■ STAD GRONINGEN – Een 20-jarige inwoner van Groningen kon dondernacht door de politie worden aangehouden na een inbraak in een supermarkt aan de Eikenlaan.

Een omwonende van de winkel werd rond 01:30 uur wakker van glasgerinkel en waarschuwde de politie. Agenten zagen dat er was ingebroken en dat de dader zich aan het glas moest hebben gesneden. Uit de winkel waren verpakkingen van staatsloten weggenomen.

Aangezien de werkwijze overeenkwam met die van een recente inbraak in een andere zaak waar een verdachte was aangehouden, werd de woning van de betreffende man in de gaten gehouden. De persoon in kwestie kwam daar later in de nacht aanlopen en bleek gewond aan zijn hand.

De 20-jarige werd gearresteerd en ingesloten.

Aanhoudingen na uit de hand gelopen ruzie in Roden

Drenthe

■ RODEN – De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag twee mannen van 25 en 51 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden na een uit de hand gelopen ruzie.

Het duo raakte gewond en moest daarom per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

De 25-jarige mocht na behandeling het ziekenhuis verlaten en werd toen voor nader onderzoek ingesloten in een politiecel. De 51-jarige man had diverse verwondingen en werd daarom opgenomen in het ziekenhuis.

Huisbezoek belangrijker in bestrijding fraude pgb

Nederland

■ NEDERLAND – Huisbezoeken aan zowel bestaande als nieuwe houders van een persoonsgebonden budget (pgb) worden belangrijker in de bestrijding van fraude met het pgb. Tevens krijgen de bezoeken een grotere rol in de voorlichting van budgethouders.

Voor de huisbezoeken is de komende jaren 5 miljoen euro beschikbaar. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer. ‘Huisbezoeken hebben hun nut bewezen. We gaan ermee door en schakelen een tandje bij.’

Huisbezoeken nut bewezen

De zorgkantoren hebben sinds 2012 ongeveer 30.000 huisbezoeken afgelegd. Bij 2100 bezoeken leek er iets serieus niet in de haak: mogelijke fraude. Bij 900 gevallen bleek de kwaliteit van de zorg (ruim) onvoldoende. De IGZ is van die gevallen op de hoogte gesteld.

Aanpak fraude voor solide regeling

Van Rijn heeft vrijwel direct na zijn aantreden de strijd met pgb-fraude aangebonden. ‘Voor veel mensen is het pgb een hele goede optie. Daarom heb ik het budget in alle nieuwe wetten verankerd. Bij een solide, houdbare pgb-regeling hoort echter ook dat we de fraude aanpakken en kost wat kost proberen te voorkomen’. Naast de huisbezoeken was een van de maatregelen om het persoonsgebonden budget niet meer op de rekening van de cliënt te storten: trekkingsrecht.

Trekkingsrecht voorkomt fraude

Trekkingsrecht is op 1 januari 2015 ingevoerd in de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en in de Jeugdwet. Trekkingsrecht voorkomt fraude, omdat de (hoge) geldbedragen niet meer op de rekening van de budgethouder worden gestort en de controle niet meer achteraf, maar van te voren worden uitgevoerd. Naarmate er langer met trekkingsrecht gewerkt wordt, worden verdachte transacties steeds beter herkend.

Budgethouders niet de dupe

Budgethouders die tijdig en te goede trouw melding maken van (een vermoeden van) fraude, mogen daarvan niet de dupe worden. Mocht een consequentie van de melding zijn dat diens pgb wordt opgeschort, dan dient het zorgkantoor samen met de budgethouder met een oplossing te komen voor het ontstane probleem.

Meer conclusies aanpak pgb-fraude

Meer conclusies over de aanpak van pgb-fraude zijn als volgt:

– het bij indicatie en toekenning van een pgb daadwerkelijk zien van mensen door het CIZ is zeer waardevol gebleken. Daarom wordt iedere aanvrager van een pgb in de Wet langdurige zorg door het CIZ gezien.
– Een pgb is (te) moeilijk te weigeren. Hoewel er de afgelopen jaren meer redenen zijn gekomen om een budget te weigeren, blijkt het moeilijk deze concreet toe te passen.

© Rijksoverheid

Daders van mislukte plofkraak in Veendam spoorloos

Groningen
Foto: © Lauwersland Online

■ VEENDAM – De daders van een mislukte plofkraak, vanochtend vroeg op een geldautomaat aan het Museumplein in Veendam, zijn nog spoorloos. De politie kamde na het overgaan van het alarm om 03:20 uur de omgeving uit maar zonder resultaat.

De daders wilden de geldautomaat van de ING-bank met behulp van gas opblazen. Ze sloegen zonder buit op de vlucht, vermoedelijk omdat om het alarm afging. Een gasfles bleef als stille getuige achter.

De politie wil graag in contact komen met getuigen of met mensen die anderszins informatie hebben over deze plofkraak. Zij kunnen de politie bellen via telefoonnummer 0900 – 8844 of gebruikmaken van het meldformulier op politie.nl. Wanneer u anoniem wenst te blijven, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800 – 7000.

Gemeente Kollumerland c.a. sluit overeenkomst voor kringloopwinkel Raderwerk in Kollum

Fryslân

■ KOLLUM – Op maandag 2 februari, ’s morgens om 10:00 uur, ondertekenen burgemeester Bearn Bilker en directeur Peter Rutgers van WerkPro in het gemeentehuis te Kollum een overeenkomst voor de exploitatie van een kringloopbedrijf annex recyclingbedrijf in Kollum.

Aansluitend overhandigen de wethouders Paul Maasbommel en Jelle Boerema aan WerkPro de sleutel van het winkelpand Voorstraat 122 te Kollum, waar het winkelgedeelte wordt gehuisvest.

Doel

Doel van de overeenkomst is om te komen tot een professionalisering van de huidige kringloopwinkel, het tegengaan van de leegloop van de Voorstraat in Kollum, het terugwinnen van grondstoffen en het inrichten van een instituut voor zinvolle dagbesteding. Op termijn kan dit leiden tot meerdere activiteiten die een bijdrage leveren aan maatschappelijk zinvolle doelstellingen.

Werkwijze

De kringloop/recyclingbedrijf Raderwerk gaat fungeren als instelling voor doelgroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en zorg in het kader van de Participatiewet (voorheen Wet werk en bijstand) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Binnen het bedrijf kunnen werk/leertrajecten en vormen van bedrijfsmatige dagbesteding worden geboden aan mensen die niet of nog niet optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving.

Hiermee wordt (deels) voldaan aan de zorgplicht die de gemeente wordt opgedragen binnen de drie decentralisaties van wetgeving en met name de participatiewetgeving.

Twee beleidsvelden

Naast de doelen uit de participatiewetgeving vormen de activiteiten met betrekking tot herbruikbare en recyclebare reststoffen de tweede belangrijke pijler van deze onderneming. Het bedrijf gaat dienen als uitvoeringsonderdeel van een instelling die zich bezighoudt met recycling, demontering en segmentering van grof huishoudelijk afval en de inname van gescheiden aangeboden grondstoffen.

© Gemeente Kollumerland c.a.

Leerlingen Lauwers College Buitenpost scoren goed op het hbo

Fryslân

■ BUITENPOST – Het recent verschenen rapport over de propedeuseresultaten van de hogescholen in Friesland geeft aan dat het Lauwers College bij de betere scholen van Friesland hoort qua aansluiting op het hbo.

Uit het laatste onderzoek van de inspectie is gebleken dat de uitval van eerstejaars studenten in 2010 opnieuw is toegenomen (17,2 %). Daarentegen is de uitval van leerlingen van het Lauwers College op het hbo juist geringer dan die van leerlingen van andere scholen. Leerlingen van het Lauwers College zijn, in vergelijking met andere scholen, tevredener over de voorbereiding op het hoger onderwijs. Rond de 95% van de leerlingen is tevreden over de voorlichting en studiekeuzebegeleiding.

Opvallend is dat bij de keuze van de vervolgopleiding de docenten, de decaan en de ouders allen een behoorlijke invloed hebben op de keuze van de hbo-vervolgopleiding. Bij leerlingen van andere scholen is het beeld dat de ouders meer invloed hebben en de docenten minder.

Qua voorbereiding op de gevraagde werkvormen en studievaardigheden zijn leerlingen van het Lauwers College gemiddeld gesproken net zo tevreden als andere scholen. Maar juist over zaken als rekenvaardigheid, zelfstandig leren en werken in projectgroepen is men bovengemiddeld tevreden. Leerlingen van het Lauwers College geven daarnaast aan dat de hbo-opleiding op veel fronten (95%) overeenkomt met hun verwachtingen. Ook geven leerlingen van het Lauwers College de maximale waardering (100%) met betrekking tot de verwachtingen over het type docenten in het hbo, de beroepen die met de opleiding uitgeoefend kunnen worden en de toelatingseisen.

Ten slotte geven leerlingen van het Lauwers College aan dat de moeilijkheidsgraad van de hbo-opleiding overeenkomt met hun verwachtingen (88%).

Bronnen:
Propedeuserapport 2012-2013 HBO-Fryslân
Inspectie van het onderwijs 2012

Fietsster belaagd in Wetsinge (update)

Groningen

■ WETSINGE – Een 12-jarige fietsster uit Winsum werd dinsdagmiddag rond 16:40 uur op de Oudeweg in Wetsinge belaagd door een nog onbekende fietser.

Het meisje was onderweg van school naar huis toen ze op de Oudeweg in Wetsinge van haar fiets werd geduwd door een voor haar onbekende fietser. De man eiste geld van het slachtoffer. Dit had ze niet en daarop pakte haar belager haar stevig vast. Hij vroeg daarop wederom om geld. Een passerende fietser zag dit alles gebeuren en greep in. De belager vertelde dat hij het meisje wilde helpen omdat ze was gevallen. Vervolgens ging de man er snel vandoor.

Meerdere agenten en deelnemers van Burgernet keken naar de dader uit. Hij werd echter niet meer aangetroffen. Het slachtoffer heeft inmiddels aangifte gedaan en nader onderzoek volgt dan ook.

Update 29 januari 2015:

Inmiddels is duidelijk geworden dat ook een andere fietser door deze man is lastiggevallen. Het volgende signalement is van hem beschikbaar:

• Brede kaaklijn
• Lichte huidskleur
• Heel klein baardje
• Ongeveer 1.69 meter land
• Zwarte muts met oorkleppen
• Fiets met fietstassen

De politie wil graag in contact komen met getuigen of met mensen die anderszins informatie hebben over deze man. Zij kunnen de politie bellen via telefoonnummer 0900 – 8844. Wanneer u anoniem wenst te blijven, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800 – 7000.

100 zoogdieren geschikt als huisdier

Nederland

■ NEDERLAND – Ongeveer 100 zoogdieren kunnen (soms onder diersoortspecifieke voorwaarden) als huisdier gehouden te worden. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de Wageningen Universiteit (WUR). Voor eigenaren die een huisdier hebben dat niet meer is toegestaan komt een overgangsregeling. Dit houdt in dat het huisdier mag blijven totdat het overlijdt. Er mag alleen niet meer mee gefokt worden. De huisdierenlijst gaat 1 februari 2015 in. D

at heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

Dijksma: ‘Er is ruim 20 jaar gesproken over een huisdierenlijst en nu is het zover. In Nederland zijn er ongeveer een 300 verschillende zoogdiersoorten die als huisdier worden gehouden, maar lang niet allemaal zijn ze daar geschikt voor. Daarom stellen we daar nu paal en perk aan. Sommige dieren kunnen aantoonbaar niet gehouden worden, dus moeten we ook stoppen met het toestaan ervan.’

Voorwaarden

Naast de algemene huisvestings- en verzorgingsnormen die nu al gelden, blijkt dat een bepaald aantal diersoorten alleen te houden is onder hele specifieke voorwaarden voor dat dier. Daarnaast zal een registratieverplichting gaan gelden. Anders is het houden van deze dieren niet meer toegestaan. Speciaal voer en voldoende leefruimte zijn bijvoorbeeld voorwaarden. Zeker nog een honderdtal diersoorten moeten de komende maanden nog beoordeeld worden. Op grond van een positieve beoordeling, kunnen er de komende tijd nog dieren aan de lijst worden toegevoegd.

Overgangsregeling

Voor particulieren of bedrijven die een dier houden dat niet meer is toegestaan, komt een overgangsregeling. Dieren mogen gehouden worden tot hun dood, maar er mag niet meer mee gefokt worden. Om dit controleerbaar te maken, komt er een registratieverplichting, zodat overzichtelijk is voor welke houders het overgangsrecht geldt. De bewijsvoering dat het dier in leven was op het moment dat het verbod ingaat, ligt bij de houder. Hierbij kan gedacht worden aan een dierenartsenverklaring dat in combinatie met de registratie afdoende bewijs kan vormen voor het legaal houden van verboden dieren. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming zal in samenwerking met onder meer de KLPD en de NVWA zorgen voor handhaving van de lijst.

© Rijksoverheid

Schapen doodgereden in Sint Jacobiparochie

Fryslân
Foto: © Lauwersland Online

■ SINT JACOBIPAROCHIE – Een 35-jarige automobilist uit Sint Annaparochie kreeg dinsdagavond op de Zuiderweg in Sint Jacobiparochie een groep losgebroken schapen voor zijn wagen.

Drie schapen overleefden de botsing niet, een vierde dier werd door de politie uit haar lijden verlost. De 35-jarige automobilist bleef ongedeerd.

De provinciale weg moest vanwege het ongeluk enige tijd worden afgesloten. In totaal bleken zo’n 80 schapen te zijn uitgebroken.

Dronken Marumer aangehouden voor geluidsoverlast

Groningen

■ MARUM – De politie heeft dinsdagavond een 34-jarige inwoner van Marum aangehouden. De man veroorzaakte veel geluidsoverlast door harde muziek te draaien in zijn woning.

Dinsdagavond laat klaagden diverse buurtbewoners over geluidsoverlast. Toen de agenten arriveerden was de housemuziek direct hoorbaar. Reden genoeg om de veroorzaker aan te spreken. Een normaal gesprek was niet mogelijk omdat de man zwaar onder invloed van alcohol verkeerde en uiteindelijk werd hij dan ook aangehouden.

De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten.

Motorrijder met cv-ketels aan de haal in Hoogeveen

Drenthe

■ HOOGEVEEN – De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag op het Prins Mauritsplein een 36-jarige motorrijder uit Hoogeveen aangehouden op verdenking van heling. Achter de motor van de man zat een aanhangwagen met daarin twee cv-ketels. De agenten hadden het sterke vermoeden dat die van diefstal afkomstig waren.

Surveillerende agenten reden over de Industrieweg in Hoogeveen. Ze zagen daar een motor met daarachter een aanhanger. Deze opvallende combinatie trok de aandacht omdat de motorrijder geen helm droeg en de aanhanger niet was voorzien van verlichting. De 36-jarige man kreeg dan ook een stopteken, welke hij negeerde. Uiteindelijk stopte hij op het Prins Mauritsplein en wilde er toen te voet vandoor gaan. Agenten wisten dat te voorkomen en hielden hem staande.

De motorrijder bleek niet in het bezit te zijn van een motorrijbewijs. Daarnaast zagen agenten twee cv-ketels in de aanhanger liggen. Gezien het tijdstip vreemd… Hij werd dan ook aangehouden op verdenking van heling en het rijden zonder rijbewijs.

De verdachte werd voor nader onderzoek ingesloten. De motor, de aanhanger en de cv-ketels zijn in beslag genomen.