Mijn Lauwersland

Jouw Lauwersland is: alles. Bewerk

Het laatste nieuws

Vrouw uit Meppel aangehouden na betaling met vals geld

Drenthe

MEPPEL – De politie heeft donderdagmiddag in een winkel aan het van Oldebarneveldplein een 40-jarige inwoonster van Meppel aangehouden.

De verdachte had getracht met een biljet van € 50 haar boodschappen af te rekenen. Na controle op echtheid bleek dat het een vals biljet betrof.

De verdachte werd aangehouden en is voor nader onderzoek overgebracht naar het politiebureau. Tegen haar is proces-verbaal opgemaakt.

Het valse geld is in beslag genomen.

Fiets met geweld gestolen in Leeuwarden

Fryslân

LEEUWARDEN – De politie stelt een onderzoek in naar een diefstal met geweld van een fiets. De politie is daarbij op zoek naar getuigen.

Rond 20:00 uur fietste het slachtoffer, een 58-jarige inwoonster van Leeuwarden, over de Archipelweg. Ter hoogte van een fietswinkel hoorde zij een man om hulp roepen waarna zij stopte. Vervolgens kwam de verdachte op het slachtoffer af en dreigde haar in brand te steken waarna hij haar fiets weg wist te nemen. Daarna fietste de man weg in de richting van Vuurdoornstraat.

Signalement van de verdachte:

Man met een donkere huidskleur, mogelijk van Afrikaanse afkomst
Lengte circa 1.90 – 2.00 meter
Normaal postuur
Donkere kleding
Driekwart Parkajas

De politie wil graag in contact komen met getuigen of met mensen die anderszins informatie over deze diefstal met geweld. Zij kunnen de politie bellen via telefoonnummer 0900 – 8844. Wanneer u anoniem wenst te blijven dan kunt u telefonisch contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800 – 7000.

Het slachtoffer deed aangifte.

Fietser gewond na aanrijding met scootmobiel in Oosterwolde

Fryslân

OOSTERWOLDE – Een 41-jarige inwoner van Oosterwolde raakte donderdagmiddag om 15:30 uur in de Grietmanslaan bij een aanrijding met een scootmobiel gewond.

De man, die op zijn fiets reed, stak plotseling de weg over. Hij zag daarbij een scootmobiel, die bestuurd werd door een 79-jarige inwoonster van Oosterwolde, over het hoofd en botste frontaal op het voertuig. Beide bestuurders kwamen daarbij ten val.

De man raakte gewond en werd met beenletsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De 79-jarige vrouw kwam met de schrik vrij.

Motorrijder onderuit in Leeuwarden

Fryslân

LEEUWARDEN – De politie heeft donderdagavond in de mr. P.J. Troelstraweg een eenzijdig ongeval afgehandeld.

Een 54-jarige inwoner van een klein dorp in de gemeente Dongeradeel kwam om omstreeks 23:00 uur door nog onbekende oorzaak met zijn motor ten val. De man is met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Omdat de man alcohol had gedronken is er een bloedproef van hem afgenomen.

Nieuwe vogelsoorten vestigen zich in Groningse natuur

Groningen

■ Rapport over de Toestand van Natuur en Landschap in Groningen

PROVINCIE GRONINGEN – Het natuurbeleid in Groningen boekt successen, vooral in grotere natuurgebieden. Dat is één van de conclusies uit een rapport van de provincie Groningen. De provincie volgt al jaren de toestand natuur en landschap. Om het jaar verschijnt een rapport over de nieuwste ontwikkelingen. Die zijn in een perspectief van één generatie gezet, zodat inzichtelijk wordt of trends de goede kant opgaan.

Het natuurbeleid in de provincie Groningen begint vruchten af te werpen. Zo zijn zeer zeldzame sterns zich gaan vestigen in het Zuidlaardermeergebied, stijgt het aantal Noordse sterns aan de kust en broeden er voor het eerst in lange tijd weer kemphanen
in de Onner- en Oostpolder.

De stand van enkele akkervogels heeft zich gestabiliseerd en een enkele soort herstelt zich. De veldleeuwerik, bekend van het vrolijke gezang in het voorjaar en een goede graadmeter voor succes, handhaaft zich. Ook de Grauwe Kiekendief, een roofvogel die het moet hebben van muizen in akkerbouwgebieden, doet het goed.

Toch is er nog veel te doen, blijkt uit het rapport. Zo gaat de stand van weidevogels in landbouwgebieden minder snel achteruit, maar is van herstel nog te weinig sprake. De provincie kondigt overleg aan met de natuur- en landbouworganisaties om betere
resultaten kunnen halen. Afspraken daarover worden opgenomen in het nieuwe agrarische natuurbeheer na 2016.

De openheid van het Oldambt, een typisch Groninger landschap, dreigt stukje bij beetje in te boeten. Over een periode van één generatie gaat het om een wezenlijke verandering. Om ook onze kleinkinderen van het Groningse landschap te laten genieten, zal de provincie bekijken hoe dit tij te keren.

Het College bespreekt het rapport en de conclusies die daaraan te verbinden zijn eerst met landbouw- en natuurorganisaties en daarna met Provinciale Staten.

© Provincie Groningen

Het Groninger Landschap zoekt nieuwe Vrienden tijdens de Promotiedagen

Groningen

STAD GRONINGEN – Het Groninger Landschap presenteert zichzelf aan bedrijven tijdens de Promotiedagen op 4 & 5 november. Met een stand en een bijeenkomst willen we bedrijven interesseren om Vriend van Het Groninger Landschap te worden.

De Vrienden van Het Groninger Landschap zijn Groningse bedrijven die ons werk van harte steunen en een langdurige Vriendschap met ons zijn aangegaan. Door hun financiële bijdrage kan Het Groninger Landschap doen waar zij voor staat. In ruil voor deze Vriendendienst kunnen wij Groningse bedrijven concrete producten bieden voor het invullen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met de eigen omgeving. Dit kan variëren van tijdelijke natuur op bedrijfsterreinen of adoptie van een gebied of gebouw, activiteiten voor personeel of een fijne vergaderlocatie. Met veel Vrienden hebben we maatwerk afspraken.

Wij nodigen geïnteresseerden uit om naar onze stand te komen voor een Vriendelijk gesprek. Het Groninger Landschap is met een promotiewagen aanwezig bij stand nummer 6066.

Daarnaast bieden we bedrijven tijdens de Promotiedagen een typische Groningse bijeenkomst. Met een fantastisch optreden van Bert Hadders met liedjes uit zijn nieuwe show “De Bosklopper” wordt de Groningse toon gezet. Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap vertelt over het ‘Natuurlijk Ondernemen’ en stelt Het Groninger Landschap aan de bedrijven voor. Eén van de Vrienden, Evert de Niet van Algemeen Belang, vertelt ‘uit eigen werk’ waarom hij gekozen heeft voor Het Groninger Landschap als Vriend.

Deze presentatie vindt plaats op dinsdag 4 november om 16:00 uur in de Promotiedagen Arena, geleden in de expo 1 hal. Bedrijven zijn van harte welkom.

Meer informatie over de Vrienden van Het Groninger Landschap is te vinden op www.groningerlandschap.nl/steunons/wordvriend.

Hotel Leek wordt voor de jaarwisseling gesloopt

Groningen

LEEK – De gemeente Leek heeft besloten Hotel Leek te slopen. Dit naar aanleiding van de huuropzegging door uitzendbureau Friesenpersoneel. Het is de bedoeling de sloop nog voor de jaarwisseling uit te laten voeren. De op het terrein aanwezige bomen worden hierbij zo veel mogelijk behouden. De voorbereidingen op de sloop zijn inmiddels in gang gezet.

Geen behoefte aan huisvesting buitenlandse werknemers

De afgelopen jaren is Hotel Leek gebruikt voor de huisvesting van buitenlandse werknemers. Deze mensen werkten bij vleesverwerker Beusmeat. Onlangs heeft Beusmeat alle contracten van buitenlandse werknemers beëindigd vanwege de teruggelopen omzet. Uit overleg met de directie van Beusmeat is gebleken dat er op korte termijn geen marktherstel wordt verwacht. De behoefte aan huisvesting van buitenlandse werknemers voor Beusmeat is daarom voorlopig niet meer aan de orde. Omdat het gebouw in slechte staat verkeert, heeft de gemeente besloten nu tot sloop over te gaan.

Verbetering entree van Leek

De gemeente Leek heeft al lange tijd de wens de uitstraling van de entree van Leek te verbeteren. De komende tijd worden de mogelijkheden om de locatie Hotel Leek op een kwalitatief hoogwaardige wijze in te vullen nader verkend. Gelet op de huidige marktomstandigheden is het onzeker op welke termijn herontwikkeling plaats gaat vinden. In afwachting van ontwikkeling zal de locatie Hotel Leek op een passende wijze worden ingericht en onderhouden.

Bouwplannen Diepswal 46 Leek

De gemeente Leek is op dit moment nog in gesprek met Friesenpersoneel over de eventuele consequenties van deze ontwikkeling voor de bouwplannen van een pension aan de Diepswal 46. De verwachting is dat hierover in de tweede helft van november meer duidelijkheid gegeven kan worden.

© Gemeente Leek

Verkeerslichten Reitdiepplein in Groningen blijven voorlopig staan

Groningen

STAD GRONINGEN – De verkeerslichten op de Westelijke Ringweg bij het kruispunt Hoogeweg richting de wijk Reitdiep blijven tot na 2020 gehandhaafd. Dit gebeurt op verzoek van bewoners en ondernemers in de omgeving. Aanvankelijk zou de aansluiting van de Hoogeweg op de Westelijke Ringweg opgeheven worden. Hierdoor zouden ondernemers aan de Friesestraatweg hun aansluiting op het Reitdiep verliezen. Bovendien zou het vrachtverkeer dan door de wijk rijden.

Ring West ongelijkvloers

Het is de bedoeling dat na 2020 de Westelijke Ringweg volledig ongelijkvloers wordt gemaakt. Dan wordt opnieuw bekeken wat er met de verkeerslichten gaat gebeuren. Vanaf voorjaar 2015 wordt de aansluiting van de Westelijke op de Noordelijke ringweg aangepakt. De huidige verbindingswegen tussen de Westelijke en Noordelijke Ringweg worden verdubbeld. In het gebied eromheen komt natuur.

Gewijzigde plannen

In 2006 is de eerste fase van het Reitdiepplein aangepakt. Toen is het kruispunt Reitdiep (Professor Uilkensweg) ongelijkvloers gemaakt. Later zouden de verkeerslichten op het kruispunt Hoogeweg verwijderd worden. De plannen worden nu op een aantal punten aangepast, omdat de situatie in de omgeving van het Reitdiep op verschillende onderdelen is veranderd.

Geen woningbouw

De verwachting was dat de bedrijven aan de Friesestraatweg parallel aan het Reitdiep in de toekomst plaats zouden maken voor woningbouw. Door het instorten van de huizenmarkt is dit niet gebeurd. De bestaande bedrijven blijven nog steeds behoefte houden aan een aansluiting op de Westelijke Ringweg. Als de aansluiting van de Westelijke op de Noordelijke Ring zou verdwijnen, zou het vrachtverkeer door de Reitdiepwijk moeten rijden. Dat zou zorgen voor overlast in de wijk. De knoop bij het Reitdiep moet in de toekomst meer verkeer kunnen verwerken. Als de Zuidelijke Ringweg in 2016 aangepakt wordt, moeten de verbindingswegen tussen de Westelijke en Noordelijke Ringweg worden verdubbeld om als omleiding te kunnen dienen.

Voor meer informatie, kijk op: www.ringgroningen.nl.

© Provincie Groningen

Otter Challenge, op naar de 1000 otters in Nederland!

Nederland

GRONINGEN – Het Groninger Landschap doet samen met een groot aantal andere natuurorganisaties mee aan de Otter Challenge, een initiatief dat ertoe moet leiden er in 2020 1000 otters in Nederland zijn.

De otter is een dier dat thuishoort in ons waterrijke Nederlandse landschap. Jaarlijks sterven er helaas nog een hoop otters bij het oversteken van autowegen of in fuiken van visserij. Door slimme en innovatieve oplossingen te zoeken en te realiseren, vergroten we de kansen op overleving en uitbreiding.

Het is de bedoeling dat de Nederlandse natuur- en milieuorganisaties, experts, studenten, ondernemers en bedrijven business ideeën inzenden die ervoor zorgen dat de otter structureel kan overleven in Nederland. We zoeken ideeën voor nieuwe oplossingen voor de onnatuurlijke doodsoorzaken van de otter, of ideeën die bestaande oplossingen financieel duurzaam maken.

Tot 14 december kunnen geïnteresseerden hun business idee om de otter te helpen inleveren via de site www.otterchallenge.nl . Daar is ook meer informatie over de challenge te vinden.

€ 7 miljoen voor verbetering sociale huurwoningen

Fryslân

FRYSLÂN – De provincie wil kwaliteitsverbetering en de verduurzaming van sociale huurwoningen stimuleren. Dit wil ze bereiken met de financieringsregeling sociale huur. Deze regeling vloeit voort uit het programma Wurkje foar Fryslân en is beschikbaar voor projecten met 3 tot 9 wooneenheden en projecten met 10 of meer wooneenheden.

De financieringsregeling sociale huur heeft als doel het vrijmaken van vastgelegd vermogen van corporaties voor de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van sociale huurwoningen. De regeling, waarvoor € 7 miljoen beschikbaar is, wordt weggezet als lening voor twee onderdelen, namelijk huurprojecten in de sociale huur met 3 tot 9 wooneenheden (budgetplafond 2 mln.) en huurprojecten in de sociale huur met meer dan 10 wooneenheden (budgetplafond 5 mln.).

Investeerders

De regeling richt zich op investeerders/beleggers in huurwoningen binnen het reguliere aanbod van de woningcorporaties. Het kan gaan om nieuwbouw van huurwoningen binnen het reguliere sociale segment, herbestemming van panden met een andere functie tot huurwoningen en overname van corporatiesbezit inclusief eventuele renovatie.

Binnen de financieringsregeling sociale huur wordt steun verleend aan investeerders door het verstrekken van een lening. Daarbij gaat het om een lening tot een hoogte van maximaal 50% van de totale subsidiabele activiteiten, afhankelijk van de projectomvang.

De twee onderdelen van de regeling kennen de volgende procedure:

1.Aanvragen voor projecten vanaf 10 wooneenheden in de sociale huur. Deze aanvragen kunnen worden ingediend tussen 1 december 2014 en 15 december 2014.
2.Aanvragen voor projecten van 3 tot en met 9 wooneenheden in de sociale huur. Deze aanvragen kunnen worden ingediend tussen 16 maart 2015 en 31 maart 2015.

Wurkje foar Fryslân

Met het de investeringsagenda doet de provincie Fryslân een extra investering van in totaal € 300 miljoen in de mienskip. Hiermee wil de provincie Fryslân op korte termijn de Friese economie een impuls geven. Op lange termijn gaat het om economische structuurversterking. Het Uitvoeringsprogramma 2015 van Wurkje foar Fryslân biedt een totaaloverzicht van de plannen voor het komende jaar. Het Uitvoeringsprogramma 2015 en hoe Wurkje foar Fryslân te werk gaat, staat op www.fryslan.nl/wurkjefoarfryslan.

© Provincie Fryslân

Burgerinitiatieven in 94 procent van alle gemeenten

Nederland

NEDERLAND – In 94 procent van alle gemeenten zijn er burgers die initiatieven nemen die gericht zijn op actieve deelname aan het lokale bestuur en het versterken van de sociale samenhang. Dit blijkt uit de Staat van het Bestuur, die minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag aan de Tweede Kamer stuurt.

Plasterk: ‘Het is prachtig als mensen zelf invulling willen geven aan hun leefomgeving. Dat is goed voor de democratie. Het zal soms aanpassingen vergen van gemeenten, in hun organisatie en werkwijze. Veel gemeenten maken daar al werk van. Ik wil deze ontwikkeling steunen waar het maar kan.’

De Staat van het Bestuur is een tweejaarlijkse trendrapportage met feiten en cijfers over ontwikkelingen bij gemeenten, provincies en waterschappen. In de rapportages staan trends in het openbaar bestuur op bestuurlijk, financieel en maatschappelijk gebied.

In de Indische buurt in Amsterdam hebben burgers ervoor gezorgd dat via Google maps zichtbaar is op welke plekken het stadsdeel gemeenschapsgeld besteedt, zoals in een buurthuis om de hoek waar taalachterstand wordt bijgespijkerd. Burgers worden hierdoor sterker betrokken bij activiteiten in hun buurt. Sommige buurtbewoners nemen ook taken over van het stadsdeel die ze op hun eigen manier invullen, zodat die beter aansluiten bij hun behoeften.

In Amersfoort en Uden hebben inwoners een zogeheten G1000-burgertop georganiseerd, waarin bewoners ideeën bespreken voor concrete verbeteringen in hun gemeente. In beide gemeenten kwamen hier verschillende burgerinitiatieven uit voort, zoals het tegengaan van leegstand van winkels en een digitaal burenhulpsysteem.

In 87 procent van de gemeenten vragen burgers het gemeentebestuur om ondersteuning bij burgerinitiatieven. Veel gemeenten proberen hun werkwijze en organisatie hierop aan te passen en het contact tussen burger en overheid anders te organiseren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties steunt gemeenten hierbij.

Voor het eind van dit jaar stuurt minister Plasterk de Agenda Lokale Democratie naar de Tweede Kamer. In deze Agenda komt Plasterk onder andere met concrete plannen voor steun aan burgerinitiatieven zoals in Amersfoort, Uden, Amsterdam en tal van andere plaatsen. Daarnaast onderzoekt Plasterk of er wettelijke regels moeten worden aangepast om de werking van de lokale democratie nog verder te bevorderen.

© Rijksoverheid

Reitdiep-Midden aantrekkelijker voor weidevogels

Groningen

PROVINCIE GRONINGEN – In november beginnen de werkzaamheden voor het waterbeheersingsplan in het middendeel van het Reitdiepgebied. De nieuwe inrichting zorgt voor een beter waterbeheer voor weidevogels. Zo kunnen de grutto, kievit en de tureluur er rusten, schuilen en beter voedsel vinden. Het project wordt betaald door de provincie Groningen, Het Groninger Landschap en het waterschap Noorderzijlvest en is in de zomer van 2015 klaar.

Werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats in het gebied (120 hectare) ten oosten van het Reitdiep, tussen Hekkum en Garnwerd. Er komen nieuwe sloten en bestaande sloten krijgen natuurvriendelijke oevers. Ook komen er lage kades en dammen om het water in het gebied langer vast te houden. Met windwatermolens kan de waterhuishouding op milieuvriendelijke wijze op peil worden gehouden. Na het weidevogelseizoen kan het waterpeil in het gebied kunstmatig worden verlaagd voor beheer en onderhoud.

Onderdeel Natuurnetwerk Nederland

De inrichting van Reitdiep-Midden sluit aan op het al ingerichte Reitdiep-Zuid. Beide gebieden maken deel uit van het aaneengesloten netwerk van natuurgebieden in ons land: het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur).

Kosten en financiering

De uitvoering van het waterbeheersingsplan Reitdiep-Midden kost 1,6 miljoen euro. De kosten zijn verdeeld: provincie Groningen (39 procent), het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma POP2 (41 procent), Het Groninger Landschap (10 procent) en het waterschap Noorderzijlvest (10 procent).

© Provincie Groningen

Eerste bijdrage MKB Fonds Drenthe

Drenthe

DALEN – Consejo uit Dalen is het eerste bedrijf dat een financiering van 150.000 euro ontvangt uit het MKB Fonds Drenthe. De leverancier van nieuwe en gebruikte verpakkingsmachines kan dankzij deze bijdrage een flinke groei en zeven extra arbeidsplaatsen realiseren.

Eerder dit jaar stelde de provincie Drenthe het MKB Fonds Drenthe in om Drentse bedrijven, projecten en initiatieven te ondersteunen. Dit gaat veelal om businesscases gericht op innovatie en groei, die vanwege het hoge risico moeilijk te financieren zijn.

Gedeputeerde Ard van der Tuuk (PvdA): ‘Dat er behoefte is aan dit fonds blijkt uit deze financieringsaanvraag. Ambitieuze ondernemers moeten ruimte hebben om te groeien, te innoveren. Zo houden we gezamenlijk de economische motor draaiende en creëren we meer banen.’

Consejo heeft het fonds met beide handen aangegrepen: ‘Ons bedrijf heeft de wind flink in de zeilen. We groeien zowel in omzet als in personeel. Om verder door te kunnen groeien was een financiële injectie noodzakelijk. Vandaar dat we bij de NOM hebben aangeklopt, vrijwel gelijktijdig met het moment dat het MKB Fonds Drenthe werd gelanceerd. Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van de TOP-regeling Drenthe voor extra begeleiding bij de groei van ons bedrijf, aldus directeur Adri Timmer.’

‘Consejo voldoet aan alle criteria om voor het fonds in aanmerking te komen. Het bedrijf is in de regio gevestigd en heeft een goede businesscase en een mooi winstperspectief. En omdat ze zorgen voor extra werkgelegenheid is er ook sprake van maatschappelijk rendement. Tot voor kort telde Consejo drie personeelsleden, op termijn zullen er naar verwachting tien mensen werkzaam zijn’, aldus Dave de Groot, investment manager van het MKB Fonds Drenthe.

De provincie Drenthe stelt via het MKB Fonds 13 miljoen euro beschikbaar voor kansrijke investeringen en innovaties. Doel is het geven van een extra stimulans aan de groei van de Drentse werkgelegenheid. Het Fonds wordt uitgevoerd door de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM).

© Provincie Drenthe

Symposium innovaties bij infrastructurele werken

Groningen

GRONINGEN – Het waterschap Noorderzijlvest organiseert op 28 november 2014 een Symposium over innovaties bij infrastructurele werken. Centraal staat een slimme marktbenadering.

Aanleiding

Directe aanleiding voor dit symposium is het project ‘dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl’. De betrokken overheden willen binnen 3,5 jaar een aardbevingsbestendige dijk realiseren. Deze versnellingsambitie vereist een optimale verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen het waterschap Noorderzijlvest en de markt. In welke fases van het project kan de markt worden betrokken? Welke kansen liggen er voor de markt om proces- en productinnovaties in te brengen?

De bijdrage van de ‘markt’ is van essentieel belang. Tijdens het symposium gaan we ervaringen delen van drie aansprekende projecten. Het waterschap presenteert zijn ideeën over de marktstrategie voor de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl.

We sluiten het symposium af met een paneldiscussie. De aanwezigen zijn van harte uitgenodigd voor een actieve inbreng.

Praktische informatie

Datum: 28 november 2014
Tijd: 10:00 – 15:00 uur
Locatie: Waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen

Programma

10:00 – 10:20 inloop
10:20 – 10:30 welkom
10:30 – 11:00 projectpresentatie waterschap Rivierenland
11:00 – 11:30 projectpresentatie project Aanpak Ring Zuid
11:30 – 12:00 projectpresentatie door GMB
12:00 – 13:00 lunch + netwerkgelegenheid
13:00 – 13:30 presentatie opgave dijkverbetering en marktbenaderingsadvies project dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl;
13:30 – 14:30 plenaire discussie onder leiding van gespreksleider
14:30 – 15:00 afsluitende borrel

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via symposium@noorderzijlvest.nl, tot uiterlijk 21 november 2014.

© Waterschap Noorderzijlvest

Minister Schultz trekt 750.000 euro uit voor stages zeevaart en waterbouw

Nederland

De maritieme sector kampt al jaren met een groot tekort aan Nederlandse zeevarenden. De kennismakingsstage die het maritieme bedrijfsleven de afgelopen jaren heeft georganiseerd om scholieren te interesseren voor het nautisch beroep is bewezen succesvol. Daarom heeft Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu besloten om de komende drie jaar (2015-2017) een bedrag beschikbaar te stellen van 250.000 euro per jaar.

‘Voldoende aanbod van gekwalificeerd personeel is essentieel om Nederland aantrekkelijk te houden als maritiem vestigingsland en voor de veiligheid van Nederlandse schepen en de Nederlandse kustwateren. Deze meeloopstage helpt jongeren om bewust te kiezen voor de maritieme sector. Daarom zet ik dit mooie project de komende drie jaar voort’, aldus Minister Schultz van Haegen.

Uit een evaluatie van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Rederijen en Waterbouwers blijkt dat 62% van de deelnemers aan de stage kiest voor Nautisch onderwijs. Het ministerie vergoedt 50% van de kosten die reders maken om jongeren te interesseren voor het zeevarende beroep. Dankzij deze extra financiële impuls is het mogelijk om jongeren van 14 en 15 jaar een weekend mee te laten zeilen met een opleidingsschip, jongeren van 16 jaar en ouder twee weken mee te laten varen met een koopvaardijschip én klassen voorlichting te geven over waterbouw.

© Rijksoverheid

Breed gedragen sectorplan als alternatief voor autobelastingplannen

Nederland

NEDERLAND – RAI Vereniging, BOVAG en Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) komen vandaag met een breed gedragen alternatief plan voor de gewraakte voorstellen inzake de autobelastingen in het ‘tussenjaar’ 2016, die momenteel bij de Tweede kamer liggen. Een alternatief dat de zakelijk rijder wél keuze biedt en dat wél een halt toe roept aan de marktverstoring.

Kern van het alternatief van de branche is dat er voor de zakelijke rijder veel meer te kiezen is dan in het autobelastingplan voor 2016 van staatssecretaris Wiebes. En daarmee voorkom je de forse marktverstoring die ingebakken zat in het oorspronkelijke plan . Het huidige aantal van vijf bijtellingscategorieën gaat net als in het plan van Wiebes terug naar vier, maar het verschil is dat door enkele CO2-normen aan te passen, in de 20 procents categorie zuinige zakelijke modellen terecht komen. Gevolg: waar de zakelijk rijder aanvankelijk de keus had tussen een plug-in hybride met 14 procent bijtelling of een conventionele auto met 25 procent, kan die ook nu kiezen voor een zuinige zakenauto met 20 procent bijtelling. Concreet: auto’s met een CO2-uitstoot van 80 t/m 106 g/km gaan in het plan van BOVAG, RAI Vereniging en VNA 20% bijtelling betalen in plaats van 25%.

Bijtelling in 2015
0 g/km: 4%
1 t/m 50: 7%
51 t/m 82: 14%
83 t/m 110: 20%
meer dan 110: 25%

2016: voorstel Financiën
0 g/km: 7%
1 t/m 50: 14%
51 t/m 79: 20%
80 t/m 106: 25%
meer dan 106: 25%

2016: alternatief sector
0 g/km: 7%
1 t/m 50: 14%
51 t/m 79: 20 %
80 t/m 106 20%
meer dan 106: 25%

RAI Vereniging, BOVAG en Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen hebben dit alternatieve plan vandaag naar de tweede kamer gestuurd.

Reactie op rapport Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties

Nederland

NEDERLAND – De commissie Van Vliet heeft een uitgebreide en diepgaande analyse gepresenteerd waarop het kabinet na zorgvuldige bestudering zal reageren. Na eerste lezing is het goed te constateren dat de commissie pleit voor een scherpere afbakening van de corporatietaken. Zo wordt voorkomen dat corporaties in commerciële projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van huurders en andere woningcorporaties.

Dat stelt minister Blok (Wonen) in een eerste reactie op de bevindingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

De minister is blij dat de Kamer na het debat over het rapport de behandeling van zijn herzieningswet snel wil agenderen. Het bouwen en beheren van woningen voor mensen met lagere inkomens wordt daarin de kerntaak van corporaties. Daarnaast wordt het in- en externe toezicht versterkt en krijgen gemeenten een grotere rol.

Het belang van de huurder moet in een herzien corporatiebestel expliciet het begin- en eindpunt zijn. De minister stelt met de commissie dat dit bij veel corporaties het geval is. Tegelijkertijd komt het rapport met ontluisterende voorbeelden waarbij het belang van de huurder slechts bijzaak lijkt te zijn.

Het kabinet zal de aanbevelingen van de commissie betrekken bij de behandeling van de wet die de stelselherziening regelt, maar wacht eerst het debat in de Kamer over het rapport af.

© Rijksoverheid

Stadsbibliotheek ondergebracht bij Groninger Forum

Groningen

STAD GRONINGEN – Met ingang van 1 januari 2015 is het Groninger Forum verantwoordelijk voor de uitvoering van het openbaar bibliotheekwerk in de stad. Met het Groninger Forum en Biblionet Groningen is overeenstemming bereikt over de overgang. Daarbij zijn afspraken gemaakt over een groot aantal organisatorische en financiële zaken.

In 2012 heeft de gemeenteraad van Groningen besloten dat het Groninger Forum één organisatie moet worden met één directie en één subsidierelatie. De consequentie van dat besluit is dat alle stedelijke bibliotheekwerkzaamheden die tot nu toe bij Biblionet waren ondergebracht, losgekoppeld moeten worden en overgenomen door het Groninger Forum. Om die omvangrijke operatie goed te kunnen uitvoeren, hebben de drie betrokken partijen, gemeente Groningen, Groninger Forum en Biblionet nauwe afspraken gemaakt.

Zo is overeengekomen dat het Groninger Forum blijft deelnemen aan het provinciale netwerk van bibliotheken en gebruik blijft maken van de dienstverlening van Biblionet die voor de deelname aan dat provinciale netwerk nodig is, zoals ICT, lenersadministratie, collectieverwerking, collectievorming, logistiek en transport. Alle medewerkers die op dit moment werkzaam zijn in de stadsbibliotheek treden per 1 januari 2015 in dienst van het Groninger Forum met behoud van de bibliotheek-cao. Daarnaast koopt de gemeente de panden van de drie bestaande wijkfilialen en verhuurt deze aan het Groninger Forum.

Door de ontvlechting verdwijnt er in de backoffice van Biblionet een aantal arbeidsplaatsen. Er wordt gekeken of de mensen die het betreft, herplaatsbaar zijn bij het Forum of de gemeente. Ook heeft de gemeente toegezegd de zogeheten frictiekosten te betalen die het gevolg zijn van de uitvoering van het sociaal plan.

Door de afspraken die zijn gemaakt verandert er voor de leden en gebruikers van de bibliotheek voorlopig niets. Zij kunnen in de hele provincie boeken en andere media blijven lenen en ook kunnen leden van andere bibliotheken in de provincie straks terecht in de bibliotheken van het Groninger Forum.
Het hoofdfiliaal van de stadsbibliotheek zal in 2017 daadwerkelijk verhuizen van de huidige locatie aan de Oude Boteringestraat naar het Groninger Forum.

© Gemeente Groningen

Coulance bij aangifte voor ondernemers

Nederland

NEDERLAND – Sinds afgelopen dinsdag ervaren ondernemers problemen met het inloggen op het beveiligde gedeelte de website van de Belastingdienst en bij het inzenden van hun aangifte. Er wordt hard gewerkt aan het oplossen van de verstoring. Helaas is er geen duidelijkheid over het tijdstip waarop de problemen volledig zijn verholpen.

Voor enkele ondernemers is het op dit moment wel mogelijk om aangifte te doen. Maar omdat velen op dit moment tegelijkertijd hun aangifte proberen te doen, zijn verbeteringen nauwelijks zichtbaar en kan de postbus verstopt raken.

De Belastingdienst vindt het vervelend en het moment is ook zeer ongelukkig. We begrijpen dat dit voor onrust bij ondernemers kan zorgen. Daarom is er besloten om de inlevertermijn te verruimen tot en met dinsdag 4 november. Indien de problemen na het weekend nog niet zijn opgelost zal er een nieuw besluit worden genomen. De betalingen moeten wel voor 1 november binnen zijn.

Mochten ondernemers hun betalingskenmerk niet bij de hand hebben, dan kunnen zij gebruik maken van de Zoekhulp Betalingskenmerk. Deze is te vinden op de website van de Belastingdienst.

© Rijksoverheid

Wethouder Kloosterman overhandigt certificaat Fairtrade-proof aan 17 ondernemers

Fryslân

WESTSTELLINGWERF – Woensdag 29 oktober overhandigde wethouder Kloosterman het certificaat Fairtrade-proof aan 17 ondernemers en maatschappelijke instellingen uit de gemeente Weststellingwerf. De wethouder is enthousiast over dit initiatief. De uitreiking vond plaats in Life & Nature Centrum De Rietnymf in Munnekeburen.

De 17 ondernemers en maatschappelijke instellingen die een certificaat ontvingen zijn:

• Albert Heijn Wolvega
• Jumbo Wolvega
• C1000 Noordwolde
• Life @ Nature Centrum De Rietnymf
• Natuurvoedingswinkel De Goudrenet
• Molen De Rietvink
• Wereldwinkel Noordwolde
• Wereldwinkel Wolvega
• Het Bakhuis
• Melkveehouderij Reuvekamp
• Mgr. J. Scholtensschool
• Parochiehuis Sint Franciscus Wolvega
• Timpaan Welzijn Wolvega
• Stichting World Servants Nederland
• Lucky Lunch
• Lidl Wolvega
• Sint Franciscusschool

© Gemeente Weststellingwerf

Aanhouding na bedreiging met mes in Nijeveen

Drenthe

NIJEVEEN – De politie heeft woensdagavond een 45-jarige man uit Havelte aangehouden voor bedreiging.

Eerder die avond kwam er bij de politie een melding binnen dat een 70-jarige inwoner van Nijeveen in zijn woning door de verdachte met een mes was bedreigd. Vervolgens is de man weggereden. Na een korte zoekslag kon de man in een woning in Havelte worden aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau en daar ingesloten.

Het slachtoffer, welke aangifte heeft gedaan, en de verdachte kennen elkaar.

De Bibliotheek start met afhaalpunt in Bad Nieuweschans

Groningen

BAD NIEUWESCHANS – De Bibliotheek start in november 2014 met een afhaalpunt in de COOP supermarkt in Bad Nieuweschans. Bibliotheekleden kunnen hier hun reserveringen ophalen en terugbrengen.

Voor alle bibliotheekleden komt er een afhaalpunt in COOP Bert Stuut. Bibliotheekleden in Bad Nieuweschans kunnen boeken en andere materialen reserveren via de website van de Bibliotheek en deze ophalen, maar ook weer terugbrengen in het afhaalpunt. De openingstijden van het afhaalpunt zijn van maandag tot en met zaterdag van 08:00 tot 20:00 uur.

Iedereen die lid is van de Bibliotheek kan in alle Groningse vestigingen lenen en inleveren. Nadat Bibliotheek Bad Nieuweschans vorig jaar de deuren sloot, zijn bibliotheekleden gebruik gaan maken van onder andere de bibliotheken in Finsterwolde en Winschoten. Met het afhaalpunt wil de Bibliotheek tegemoet komen aan de wens om dichtbij huis toch boeken en andere materialen te kunnen lenen.

Informatie over de werking van het afhaalpunt

Woensdagmiddag 5 november zullen bibliotheekmedewerkers van de bibliotheek in Winschoten van 14.00 tot 15.30 uur in de COOP aanwezig zijn om belangstellenden te informeren over de werkwijze van het afhaalpunt, over het lidmaatschap van de bibliotheek en de manier waarop men boeken en andere materialen kan reserveren op www.mijneigenbibliotheek.nl.

Ook burgmeeester Pieter Smit zal zich op woensdagmiddag 5 november om 15:00 uur laten informeren over het dan geopende afhaalpunt van de Bibliotheek in COOP Bert Stuut. Ter plekke zal aan de burgemeester het boekje ‘Een vlucht regenwulpen’ van Maarten ´t Hart worden aangeboden. Het boekje wat alle bibliotheekleden in de maand November ontvangen in het kader van Nederland Leest.

Meer weten?

Meer informatie is te vinden op www.mijneigenbibliotheek.nl/nieuweschans. Voor vragen en suggesties kan men ook terecht bij Bibliotheek Winschoten: 0597 – 413 064 of winschoten@mijneigenbibliotheek.nl.

© Gemeente Oldambt

Online ondersteuning Humanitas in 5 jaar verdrievoudigd

Nederland

NEDERLAND – In de afgelopen 5 jaar is het aantal online gesprekken van Humanitas meer dan verdrievoudigd; van 2.119 in 2008 tot 7.100 in 2013. Er zijn steeds meer mensen die behoefte hebben aan gratis anonieme online ondersteuning. Omdat de vraag naar een goed gesprek blijft toenemen breidt Humanitas haar online ondersteuning, vanaf 1 november 2014, verder uit. Vanaf dan zijn vrijwilligers van Humanitas 7 dagen per week online voor een goed chatgesprek via de websites www.hetluisterendoog.nl en www.pratenoververlies.nl.

Steeds meer vraag naar online hulp

Op het gebied van hulpverlening neemt het internet een steeds grotere plaats in. In 2007 maakten 55.000 mensen gebruik van online hulp. In 2012 was dit gestegen naar 225.000, een vervijfvoudiging. Als deze trend zich doorzet dan zullen in 2020 anderhalf miljoen mensen online ondersteuning krijgen. Humanitas wil de toenemende behoefte aan online contact beantwoorden en dankzij de inzet van 142 vrijwilligers wordt het mogelijk om de openingstijden uit te breiden en elke dag van het jaar te chatten.

Het Luisterend Oog

Het Luisterend Oog breidt haar openingstijden uit naar 14:00 uur ‘s middags tot 23:00 uur ‘s avonds. De site is sinds 2006 online voor iedereen die op één of andere manier behoefte heeft aan contact. Wanneer je nergens met je verhaal terecht kunt, kan je hier terecht voor een chatgesprek van mens tot mens. Gratis, anoniem en vertrouwelijk. Via de website www.hetluisterendoog.nl kan iedereen dagelijks chatten met een deskundige vrijwilliger van Humanitas. 80% van de deelnemers geeft aan hier werkelijk iets aan te hebben. Veel mensen chatten over eenzaamheid, identiteit, onzekerheid, relaties of omdat ze op een andere manier met zichzelf in de knoop zitten.

Praten over Verlies

Verlies en rouw worden door veel mensen gekoppeld aan de dood van een dierbare. Eveneens is ook het verliezen van een huwelijk, vriendschap, baan of gezondheid een vorm van rouw. Om mensen die recentelijk te maken hebben gehad met verlies steun en begrip te bieden, heeft Humanitas (samen met uitvaartorganisatie Yarden) een toegankelijke chat geopend. Op www.pratenoververlies.nl kan iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond, op een eenvoudige manier steun krijgen van een getrainde en ervaringsdeskundige vrijwilliger. Chatten via www.pratenoververlies.nl kan ook dagelijks, van 19:00 uur tot 22:00 uur.

Humanitas

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Humanitas heeft meer dan 700 activiteiten, die verdeeld zijn over 6 thema’s: Eenzaamheid, Opvoeden, Opgroeien, Detentie, Thuisadministratie en Verlies. Jaarlijks geven 13.000 goed getrainde vrijwilligers zo’n 52.000 mensen het zelfvertrouwen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Staatssecretaris Teeven spreekt op congres ter gelegenheid van 35-jarig jubileum Vluchtelingenwerk Nederland

Nederland

NEDERLAND – In een toespraak op een congres ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van Vluchtelingenwerk Nederland heeft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie op 30 oktober stilgestaan bij de belangrijke bijdrage die Vluchtelingenwerk Nederland levert aan de rechtsbescherming van vluchtelingen.

Teeven ging in zijn toespraak ook in op het Nederlandse asielbeleid. “Het kabinet staat voor een rechtvaardig asielbeleid. Dat betekent dat in een zorgvuldige asielprocedure wordt bepaald of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. Wanneer een asielaanvraag óók in beroep is afgewezen, moet diegene het land verlaten.”

De staatssecretaris heeft zich in zijn toespraak uitgesproken tegen opvang voor de groep vreemdelingen die niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, en die Nederland niet willen verlaten.

Volgens Teeven geeft de overheid bij 60% van de algemene asielaanvragen binnen een paar weken duidelijkheid over de toekomst in Nederland. Snel duidelijkheid verschaffen voorkomt volgens de staatssecretaris dat asielzoekers valse hoop krijgen en dat voorkomt dat het draagvlak voor de opvang van asielzoekers wordt aangetast.

© Rijksoverheid