Mijn Lauwersland

Jouw Lauwersland is: alles. Bewerk

Het laatste nieuws

Inspirerende bijeenkomst over de toekomst van winkelend Wolvega

Fryslân

WOLVEGA – Woensdagavond 26 november heeft in het gemeentehuis een goed bezochte avond plaatsgevonden over de toekomst van de detailhandel in het centrum van Wolvega.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente, Commerciële Club Weststellingwerf (CCW) en Winkeliers- en Ondernemersvereniging Wolvega (WOW) voor alle ondernemers, betrokkenen en geïnteresseerden.

Spreker Dirk Visser van de ING wist op basis van trends en ontwikkelingen de aanwezigen te wijzen op de uitdagingen die ondernemers te wachten staan.

Na de pauze volgde een forumdiscussie onder leiding van presentator Andries Ophof. Aan de hand van een aantal stellingen kon er met stemkastjes door de aanwezigen gestemd worden. Op basis van de uitslagen werd er actief verder gediscussieerd. In de afsluiting werd door burgemeester van Klaveren onderstreept dat de kwaliteiten en mogelijkheden die in het centrum liggen door ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente in gezamenlijkheid moeten worden opgepakt.

Deze bijeenkomst is daarvoor een goede aanzet geweest en zal zeker een vervolg krijgen.

© Gemeente Weststellingwerf

Trainingscentrum bereidt voor op rampen en terreur

Nederland

NEDERLAND – Van een ontspoorde trein vol gifgas tot chemicaliën in een vliegtuig en een nucleaire aanslag in een winkelcentrum. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert schetste vandaag bij de opening van het Nationaal Trainingscentrum CBRN (chemisch, biologisch, radiologische, nucleair) op welke situaties hulpverleners zich hier voorbereiden.

Hennis opende het centrum met collega Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie. Beide ministers willen de civiel-militaire samenwerking versterken. Op het Nationaal Trainingscentrum (NTC) op de Van Brederodekazerne in Vught kunnen civiele en militaire hulpverleners alle gezamenlijke CBRN-inzet trainen.

Ook Defensie’s CBRN Respons Eenheid versterkt deze samenwerking. De eenheid staat 24 uur per dag klaar voor bijstand aan civiele partijen. Zowel het respons team als het NTC vallen onder het Defensie CBRN Centrum. “Met het centrum loopt Nederland in Europees verband voorop! En dan moet de virtuele trainingsomgeving nog gebouwd worden. De hulpverleningsketen zit hier met smart op te wachten”, aldus Hennis.

‘Helemaal top’

“Dit centrum hadden we nodig”, bevestigt hoofdagent Marcel Kuijpers van het Centrum voor Trainingen en Expertise, die met zijn team bijvoorbeeld verdachte pakketjes scant. “Om hier met brandweer, politie, ambulancediensten en de krijgsmacht en andere spelers op maat te oefenen is helemaal top.”

Paradepaardje

Het 2 hectare grote complex bevat een hotel, een vliegtuigcabine, een postkantoor en restaurants. Er is zelfs een boerenschuur, inclusief hennepkwekerij. Er zijn uitgebreide mogelijkheden om geur, kleur, nevel, rook en mist te creëren. Alles is uit de kast getrokken om zo realistisch mogelijk te kunnen trainen. Paradepaardje van het oefenterrein is het metrostation. Dit is volledig te verduisteren, 32 graden warmer te stoken dan buiten en er kan gas worden ingezet om bijvoorbeeld een terroristische aanval te simuleren.

´Grijp uw kans´

De CBRN Response Eenheid was betrokken bij het mosterdgasincident in Ede en de brand bij Chemiepack in Moerdijk. Hennis: “Ik heb begrepen dat de civiele partijen dit als een meerwaarde hebben ervaren. Het team wordt dan ook steeds vaker ingezet.”

Toch vinden er maar weinig echte incidenten plaats. Minister Opstelten: “Maar juist het feit dat we weinig rampen hebben, dwingt ons tot grondig oefenen. Het is nodig om ons terdege voor te bereiden op incidenten, aanslagen of rampen. Dergelijke situaties vragen om vakmanschap. Om routine. Om mensen die weten hoe zij moeten handelen als er veel op het spel staat. ” Waarna Hennis hem aanvulde: “Als ik de mogelijkheden van het NTC in ogenschouw neem, zou ik geen seconde twijfelen. Grijp uw kans, is dan ook het devies!”

© Rijksoverheid

Ameland op één na koelste gemeente van Friesland

Fryslân Waddeneilanden

AMELAND – Op donderdag 27 november 2014 is de ‘Hoe koel blijf jij?’-actie van Veiligheidsregio Fryslân afgerond door middel van de uitreiking van de bokaal aan de ‘Koelste gemeente van Fryslân’: Kollumerland c.a.

De bokaal is door directeur Wim Kleinhuis overhandigd aan burgemeester Bearn Bilker van de gemeente Kollumerland c.a. Van alle Friese gemeenten werd Ameland tweede, Leeuwarden derde, Franekeradeel vierde en Harlingen vijfde. De bekendmaking van de top-5 is te zien in een filmpje.

Gemeenten konden deze bokaal winnen door de actie ‘Hoe koel blijf jij?’ te ondersteunen. Hoe meer inwoners hebben meegedaan aan het online spel de ‘KoelCheck’ en de actie op Facebook volgen, hoe koeler de gemeente. Kollumerland c.a. is hier als beste uit naar voren gekomen.

Veiligheidregio Fryslân

Veiligheidsregio Fryslân werkt aan het risicobewustzijn en redzaamheid in Fryslân. Het afgelopen jaar heeft de Veiligheidsregio dit onder andere gedaan met de actie ‘Hoe koel blijf jij?’. Voor de komende periode gaat de Veiligheidsregio onderzoeken of de focus hierbij verlegd kan worden naar vooral verminderd zelfredzamen. Naast risicocommunicatie wordt dit ook door middel van samenwerking met ketenpartners, advisering en planvorming gedaan.

Meer informatie is te vinden op www.veiligheidsregiofryslan.nl.

© Gemeente Ameland

Iedereen van waarde in nieuw armoedebeleid Achtkarspelen

Fryslân

ACHTKARSPELEN – De gemeente Achtkarspelen heeft een nieuw armoedebeleid opgesteld met als titel ‘Iedereen van waarde’. Achtkarspelen wil de positie van haar inwoners verbeteren en bijdragen aan het bevorderen van zelfredzaamheid, participatie en het bieden van een positief toekomstperspectief. ‘Armoede moet bestreden worden. Het is onacceptabel dat binnen onze gemeente mensen zijn die niet rond kunnen komen en als gevolg daarvan niet mee kunnen doen, in het bijzonder kinderen,’ aldus wethouder Gerda Postma.

De basis op orde

Steeds meer mensen raken in de financiële problemen. Om dat tij te keren gaat Achtkarspelen het armoedebeleid verbeteren en wordt geprobeerd om bij zoveel mogelijk inwoners de financiële basis op orde te krijgen en te houden.

Maar liefst 1.300 huishoudens in Achtkarspelen leven van een inkomen tot net boven het bijstandsniveau (CBS). 500 kinderen van 4 tot 18 jaar wonen in een dergelijk huishouden. Volgens landelijk onderzoek lopen 1 op de 6 huishoudens het risico op problematische schulden. In Achtkarspelen gaat het dan om 1.978 huishoudens. Voor een duurzame aanpak van dit probleem wil de gemeente niet alleen meer inkomensondersteuning bieden, maar ook de financiële zelfredzaamheid en de eigen kracht van burgers verbeteren, waardoor men op termijn weer op eigen benen kan staan.

Kansen voor kinderen

Niemand mag door armoede buiten de boot vallen of sociaal worden uitgesloten. Inwoners moeten zich kunnen ontplooien, hun eigen mogelijkheden en talenten ontdekken en ontwikkelen en volop mee kunnen doen aan de samenleving. Met name kinderen mogen niet de dupe worden. Zij moeten zorgeloos, kansrijk, gezond en gelukkig op kunnen groeien en optimaal in staat kunnen zijn hun talenten te ontwikkelen.

Verbeteren wat beter kan

Regelingen die altijd goed hebben gewerkt, zoals de kwijtschelding van gemeenteheffingen, blijven in stand of worden verder uitgebreid. Andere bestaande voorzieningen worden omgevormd tot regelingen die de duurzame ontwikkeling van de burger bevorderen en die een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de burger. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe Top-regeling (Talent-Ontwikkeling en Participatie). Deze regeling is gericht op het kunnen meedoen aan de samenleving op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en ontspanning voor jong en oud. Door middel van individueel maatwerk worden de voorzieningen vraaggericht ingezet waarbij de burger en zijn financiële situatie het vertrekpunt zijn en niet de regeling.

De gemeenteraad bespreekt op 11 december het nieuwe armoedebeleid.

© Gemeente Achtkarspelen

Aanhoudingen na hennephandel in Bad Nieuweschans

Groningen

BAD NIEUWESCHANS – De politie heeft woensdagavond 26 november in een woning in Bad Nieuweschans vier mannen aangehouden die verdacht worden van hennephandel. Een van de verdachten, een 41-jarige man is full member van de motorclub Hells Angels. Naast ruim twintig kilo aan hennep, poeder en hasj werd ook ruim veertigduizend euro aan contant geld gevonden en in beslag genomen.

Agenten gingen naar de woning na een inbraakmelding. Bij de woning roken ze een sterke wietlucht en ze zagen vier mannen in de woning lopen. Eenmaal in de woning had een van de mannen het pand via de achterdeur verlaten. Een agent ging achter de man aan en op het dakterras kon hij worden aangehouden. Hij had een tas met hierin circa dertigduizend euro aan contant geld bij zich. De man bleek een 41-jarig Hells Angels-lid te zijn.

In de woning troffen de agenten ruim twintig kilo aan hennep, hasj en poeder aan. Bij een van de andere verdachten kwam nog eens ruim tienduizend euro aan contant geld tevoorschijn tijdens zijn fouillering.

De drie andere mannen, een 63-jarige man uit Nieuweschans, een 60-jarige man uit Apeldoorn en een 27-jarige man uit Vroomshoop, werden in de woning aangehouden. Alle verdachten zijn ingesloten voor nader onderzoek.

In het kader van ‘Misdaad mag niet lonen’ is al het geld afgepakt. De drugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd.

Groningen: Haren en Ten Boer van harte welkom

Groningen

GEMEENTE GRONINGEN – Groningen vindt dat een nieuwe gemeente waarin Groningen, Haren en Ten Boer opgaan een duidelijke meerwaarde heeft. B&W zien mogelijkheden voor een ‘eenheid in verscheidenheid’ met respect voor de eigenheid en identiteit van Haren en Ten Boer.

Dit schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad over de stand van zaken van de herindeling. Hierbij blijft Groningen een open en uitnodigende houding innemen. B&W denken dat een grotere gemeente een sterkere positie kan vervullen. Zo’n gemeente bezit meer kwaliteiten dan de drie gemeenten afzonderlijk.

Platteland

De aard van de gemeente zou wel veranderen door de toetreding van plattelandsgebied. Groningen vindt dat wel aansluiten bij de eigen omslag naar een meer buurtgerichte aanpak. Over een eventuele herindeling blijft Groningen in contact met de colleges van Haren en Ten Boer.

Grenscorrectie

In de loop van 2015 doen B&W samen met het college van Slochteren een voorstel over een grenscorrectie. Het gaat hierbij om de wijk Meerstad waarvoor Groningen wel financieel, maar nog niet bestuurlijk verantwoordelijk is. B&W zien het liefst dat de verantwoordelijkheid in één hand komt. Als de beide gemeenteraden instemmen, zou de grenscorrectie al op 1 januari 2016 kunnen ingaan. Het college overlegt nog met de provincie of de grenscorrectie tegelijk met de gemeentelijke herindeling kan lopen.

Harkstede

Niet het hele plangebied Meerstad valt in de toekomst in het nog te nemen besluit onder Groningen. Harkstede blijft bij Slochteren horen. Wel wil het college afspraken maken over de samenhang tussen Meerstad en Harkstede in wonen, werken, leven en voorzieningen.

© Gemeente Groningen

In 2024 gezonde en sociale rashonden

Nederland

NEDERLAND – Rashonden moeten in 2024 gezond en sociaal zijn en geen last meer hebben van extreme uiterlijke kenmerken. Dat is de ambitie van de overkoepelende organisatie van rashondenfokkers, de Raad van Beheer in het projectplan Fairfok, dat op 27 november 2014 aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken is aangeboden.

Om dat te bereiken worden bijvoorbeeld vanaf 2016 op de Nederlandse hondenshows ongeveer 40 hondenrassen bij het onderdeel ‘beste van het ras’ behalve door de reguliere keurmeesters ook beoordeeld door een team van onafhankelijke dierenartsen. De stamboom is in 2018 uitgegroeid tot een soort keurmerk: ‘fairfok’. Dit geeft dan aan dat bij het fokken veel aandacht is voor gedrag, gezondheid en welzijn van ouderdieren en pups.

Staatssecretaris Dijksma noemt het plan een belangrijke stap op weg naar gezondere rashonden. “Het is voor het welzijn van honden echt noodzakelijk dat er nu forse stappen worden gezet. Er moet een eind komen aan het leed van honden omdat hun baasjes een platte snuit of overdreven rimpels mooi vinden. Daarom is het goed dat er nu een plan van aanpak ligt”, aldus Dijksma.

Gezondheidsproblemen

Een aantal gezondheidsproblemen komt voort uit het overdrijven van uiterlijke raskenmerken. Denk aan honden met zo veel mogelijke huidplooien, met een zo plat mogelijke snuit, of met hangen oogleden. In het kader van ‘mooi, mooier, mooist’ is er in de tijd steeds extremer gefokt, zonder dat fokkers zich realiseerden dat deze raskenmerken bij de hond kunnen leiden tot gezondheids- en welzijnsproblemen. Eén van de oorzaken is het fokken met een te kleine populatie (inteelt). Er wordt dan te vaak gefokt met dezelfde reu, waardoor erfelijke aandoeningen zich snel binnen de populatie kunnen verspreiden. Denk hierbij aan hartproblemen, epilepsie, of het veelvuldig voorkomen van bepaalde vormen van kanker. Ook zijn er regels voor de hoeveelheid nestjes en op welke leeftijd een hond puppy’s mag krijgen.

Beste van het ras

Bij de keuringen op hondenshows wordt de ‘beste van het ras’ gekozen. Het gaat bij deze keuringen om een voorbeeldfunctie. Juist de beste hoort geen overdreven, welzijn beperkende uiterlijke kenmerken te hebben. De Nederlandse keurmeesters worden in 2015 op deze nieuwe manier van keuren voorbereid.

Steun voor Fairfok

Het plan wordt ondersteund door Universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Wageningen University and Research Centre, Koninklijke Hondenbescherming, Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH), Stichting Zeldzame Huisdierenrassen (SZH), Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG), HAS Hogeschool Den Bosch, Citaverde College.

In Nederland worden ongeveer 1,5 tot 1,8 miljoen honden gehouden. Ongeveer 500.000 daarvan zijn rashonden, verdeeld over ongeveer 300 erkende rassen. Ongeveer één op de vijf huishoudens heeft één of meer honden.

© Rijksoverheid

Man met vuurwerk en drugs aangehouden in Groningen

Groningen

STAD GRONINGEN – De politie heeft woensdagavond om 19:00 uur in de Hofstraat een 23-jarige Groninger aangehouden op verdenking van het in bezit hebben van softdrugs en illegaal vuurwerk.

Agenten zagen de man nogal gehaast in zijn auto rijden waarbij hij geen richting aangaf. Reden genoeg om de bestuurder te controleren. Toen de bestuurder het raam opende, roken de agenten een sterke wietlucht.

In de auto lagen 4 zakjes met daarin softdrugs. Daarnaast vonden de agenten 100 nitraatbommen en 50 lawinepijlen.

Bouw nieuwe kleedkamers FC LEO begonnen

Groningen

LEENS – FC LEO uit Leens krijgt 4 nieuwe kleedkamers. De oude kleedkamers voldoen namelijk niet meer aan de eisen die tegenwoordig worden gesteld.

De eerste bak modder is door ereleden C.J. Bloemhoff en S. Boneschansker symbolisch uit de grond gehaald. Beide heren hebben er in het verleden voor gezorgd dat FC LEO de kleedkamers en de kantine heeft gerealiseerd die het nu gebruikt.

De nieuwbouw kan worden gerealiseerd door een bijdrage van de gemeente De Marne en zal worden uitgevoerd door Bouwbedrijf Schikan (hoofdaannemer) en de installatiewerkzaamheden door installatiebedrijf Zijlstra, beide uit Leens.

Lauwersland Online | Bouw nieuwe kleedkamers FC LEO begonnen

Natuurgebied Midden-Groningen gaat ‘t Roegwold heten

Groningen

MIDDEN-GRONINGEN – ‘t Roegwold is de nieuwe naam van natuurgebied Midden-Groningen. De naam kon rekenen op de meeste stemmen van het publiek (485 van de in totaal 783 stemmen). De Scaldlanden en De Moerlanden waren de twee andere namen waar 27 november 2014 – vanaf eind oktober op gestemd kon worden. Gedeputeerde Henk Staghouwer onthulde op donderdag 27 november de nieuwe naam, tijdens de oplevering van het Dannemeer bij Slochteren. Dit natuurgebied is onderdeel van ‘t Roegwold.

Veel nieuwe natuur

Het Dannemeer is een natuurgebied van 550 hectare en bestaat uit waterpartijen, moeras, riet, veen en kruidenrijke graslanden. Vooral vogels zoals de lepelaar, de roerdomp en de velduil zullen zich er thuis voelen. Voor recreanten zijn wandel-, fiets-, en ruiterpaden aangelegd. Daarnaast zijn er langs het Slochterdiep, het Afwateringskanaal, de Slochter Ae en de Uiterburensloot visvriendelijke oevers gemaakt. Ook zijn de kades hier aangepakt. Voor de landbouwbedrijven rond Slochteren en Schildwolde is de verkaveling bovendien verbeterd. Landbouwers hebben hun grond nu dichter bij de boerderij, zodat ze efficiënter kunnen werken.

Verbindende schakel

Het Dannemeer maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) en verbindt binnen ‘t Roegwold het deelgebied Aa’s Woudbloem met het Schildmeer. Andere deelgebieden die tot ‘t Roegwold behoren zijn Tetjehorn bij Overschild en de Westerpolder bij Kolham. Als het laatste deelgebied de Haansplassen in 2015 is ingericht heeft het totale gebied een oppervlakte van 1.700 hectare. In groter verband is de natuur van ‘t Roegwold een verbindende schakel tussen de Drentse natuurgebieden en het Waddengebied.

Bijna klaar

De inrichting van het Dannemeer kostte 5,5 miljoen euro en is uitgevoerd door de landinrichtingscommissie Midden-Groningen, in opdracht van de provincie Groningen. Omdat met de oplevering van het Dannemeer het hele natuurgebied bijna klaar is, was er behoefte aan een aansprekende overkoepelende naam voor Midden-Groningen. In samenwerking met onder andere Staatsbosbeheer en Marketing Groningen heeft de provincie Groningen eind oktober drie namen voorgelegd aan het publiek.

© Provincie Groningen

Stadjers tevreden over tweedehandsregeling witgoed

Groningen

GEMEENTE GRONINGEN – Inwoners, leveranciers en consulenten van de gemeente zijn tevreden over de witgoedregeling. Daarbij kunnen Stadjers met een minimuminkomen een tweedehands wasmachine, kookplaat, tv of computer uitzoeken bij een tweedehands zaak of kringloopbedrijf. Ze krijgen goederen in plaats van geld.

De gemeente begon hiermee een proef op 1 maart 2014. Uit een evaluatie na driekwart jaar blijkt dat de apparaten in de praktijk van goede kwaliteit zijn. Consulenten zien minder misbruik dan vroeger. Volgens hen wordt de regeling nu meer gebruikt door mensen die de apparaten echt nodig hebben.

Computers

Overigens zijn de deelnemers wat minder enthousiast over tweedehands computers. Die zouden ze liever nieuw of bij een in tweedehands computers gespecialiseerde zaak willen kopen. Verder kiezen mensen liever uit meer winkels. Een aantal leveranciers zegt echter dat het aanbod de vraag nog overstijgt.

Scholieren

B&W verwachten dat ze de regeling die een jaar duurt in 2015 willen voortzetten. Het college maakt dan een nieuwe afweging of het niet beter is om sommige goederen nieuw te verstrekken. Daarbij denken ze aan computers voor schoolgaande kinderen. Het is belangrijk dat zij kunnen werken met een geschikte computer. Daarom gaan B&W de computerregeling voor kinderen apart bekijken. Ze besteden dan ook aandacht aan de knelpunten rondom garantie en levering.

© Gemeente Groningen

Het Informatie Paviljoen Lauwersoog trekt ruim 8.000 bezoekers

Groningen

LAUWERSOOG – Het Informatie Paviljoen (HIP) in de haven van Lauwersoog heeft dit seizoen in totaal ruim 8.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er 5.000 meer dan vorig jaar.

Steeds meer mensen weten Het Informatie Paviljoen te vinden voor informatie over de haven, de experience-bioscoop, het speuren naar vissersboten op zee en exposities over het Wad en het Lauwersmeergebied.

Gastenboek

In april 2013 is Het Informatie Paviljoen geopend in de haven van Lauwersoog. Na een kleine verbouwing is het paviljoen het afgelopen voorjaar met een vernieuwde inrichting geopend. Gezien de hoge bezoekersaantallen en de enthousiaste reacties in het gastenboek is dit zeer goed ontvangen.

© Provincie Groningen

Lening voor bouw zorgcomplex Franeker

Fryslân

FRANEKER – In het voormalig psychiatrisch ziekenhuis Groot Lankum in Franeker komt een woonzorgcomplex. Na de verbouwing heeft dit park 63 comfortabele appartementen en 7 zorghotelstudio’s. De provincie Fryslân en ECR BV hebben hiervoor een leningsovereenkomst gesloten van € 2,5 miljoen. Deze lening vloeit voort uit het Aanvalsplan Woningmarkt, onderdeel van het investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân. De bouw van het complex is eind volgend jaar klaar en levert 114 tijdelijke arbeidsplaatsen op.

In ECR (European Care Residences) Kening State komen ruime één- en tweepersoonsappartementen. Deze zijn zo ingericht dat bewoners hier comfortabel en zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Er komen een restaurant en een keuken waar dagelijks alle maaltijden vers worden bereid. De deuren gaan ook open voor omwonenden. Bijvoorbeeld voor een diner of een borrel in het restaurant, of om deel te nemen aan de culturele en creatieve activiteiten. Vanuit ECR Kening State zullen op termijn ook diensten worden aangeboden in de regio.

Urgente projecten

De lening komt uit de regeling Urgente projecten vanuit het Aanvalsplan Woningmarkt. Met deze regeling wil de provincie op korte termijn de economie en werkgelegenheid een flinke impuls geven. Eerder verleende de provincie een lening voor de bouw van een woonzorgcomplex in Drachten en voor ‘Toren B’ op de studentencampus in Leeuwarden. Ook was er een lening voor de ontwikkeling van een woonzorgcomplex in de oude mavo in Dokkum. Woensdag 26 november is hiervoor een officieel startmoment.

Wurkje foar Fryslân

Met het investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân doet de provincie Fryslân een extra investering van in totaal € 300 miljoen in de mienskip. Hiermee wil de provincie Fryslân op korte termijn de Friese economie een impuls geven. Op lange termijn gaat het om economische structuurversterking. Meer informatie staat op www.fryslan.nl/wurkje.

© Provincie Fryslân

Auto botst tegen veegwagen in Appingedam

Groningen

APPINGEDAM – De politie handelde woensdagmiddag rond 12:45 uur een aanrijding op de N360 af.

Een 46-jarige inwoner van Groningen botste in een onoplettend moment tegen de achterzijde van een veegauto, welke werd bestuurd door 51-jarige inwoner van Siddeburen.

De automobilist raakte gewond aan zijn borst en werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis

Man aangehouden voor geweld in Heerenveen

Fryslân

WOLVEGA / HEERENVEEN – De politie heeft woensdagmiddag op zijn woonadres in Wolvega een 41-jarige inwoner van die plaats aangehouden als verdachte van een geweldsincident dat kort daarvoor plaatsvond in Heerenveen. Een 26-jarige man uit de gemeente Littenseradeel raakte hierbij gewond.

Op de Gedempte Molendijk in Heerenveen troffen de twee bekenden elkaar. De verdachte probeerde op het slachtoffer in te steken, maar hij kon het ontwijken. Hij werd geslagen en viel uiteindelijk op de grond. Het slachtoffer liep naar een horecagelegenheid en zakte daar in elkaar. Hij werd onderzocht door ambulanceverpleegkundigen, maar zij konden geen ernstig letsel ontdekken. Wel had hij licht letsel aan zijn hoofd.

De oorzaak van het geweld is nog niet bekend. De verdachte kon kort na het incident bij zijn woning worden aangehouden. Hij is ingesloten voor nader onderzoek.

Autobrand in Smilde

Drenthe

SMILDE – De politie onderzoekt een mogelijke brandstichting aan een auto die woensdagavond plaatsvond op de Veenhoopsweg.

Rond 21:15 uur schrok een 61-jarige inwoonster van Smilde van een harde knal. Eenmaal buiten zag zij dat haar auto in brand stond en belde direct via 1-1-2 de brandweer. Deze wist de brand snel onder controle te krijgen. De auto raakte door de brand behoorlijk beschadigd.

De vrouw deed aangifte.

Buurtonderzoek naar mogelijk brandstichting in Drachten

Fryslân

DRACHTEN – De politie stelt een buurtonderzoek in naar de oorzaak van een brand die in de nacht van dinsdag op woensdag plaatsvond op de Hanebalken.

Rond 02:00 uur schrok een buurtbewoner wakker van harde knallen aan de achterzijde van zijn woning. Toen hij naar buiten keek, bleek de overkapping in brand te staan. Onder de overkapping lag een stapel hout en een aantal banden. Door de brand liep een naastgelegen garage en een houten schuur behoorlijke schade op. De luide knallen werden veroorzaakt door de opgeslagen banden. De melder heeft zelf nog geprobeerd om de brand te blussen. De brandweer heeft de bluswerkzaamheden overgenomen.

Mocht u meer informatie hebben over deze brand dan kunt u bellen met de politie via telefoonnummer 0900 – 8844. Wanneer u anoniem wenst te blijven, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800 – 7000.

Verdachte van auto-inbraak in Grou aangehouden

Fryslân

GROU – De politie heeft woensdagavond rond 18:30 uur in de J.W. Visserswei een 49-jarige inwoner van Grou aangehouden.

Een agent zag de man zich verdacht bij een auto ophouden en vervolgens het voertuig openen. Daarna ging de man er vandoor. De agent hield de verdachte vervolgens aan. In de jas van de 49-jarige vond de agent een lifehammer, wat later bleek, dat deze uit de auto van de aangever was weggenomen.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten.

Vier dodelijke slachtoffers bij verkeersongeval op de N381

Drenthe

NOORD-SLEEN – De politie heeft woensdagavond op de N381 ter hoogte van de afslag Noord-Sleen/ Zweeloo een zeer ernstig ongeval afgehandeld waarbij vier dodelijke slachtoffers te betreuren waren.

Een vrachtwagen, welke werd bestuurd door een 22-jarige inwoner van Erica, botste op een personenauto waarin vier vrouwen zaten van 72, 76, en 77, allen inwoonsters van Borger en een 73-jarige inwoonster van Buinen. Door nog onbekende oorzaak kwam de personenauto dwars over de weg te staan waarna de vrachtwagenchauffeur deze niet meer kon ontwijken.

De bestuurder van de vrachtwagen en getuigen zijn opgevangen door medewerkers van bureau Slachtofferhulp. De Verkeers Ongevallen Analyse van de politie doet onderzoek naar de toedracht van dit tragische ongeval.

Na ebola dreigt voedselschaarste

Nederland

NEDERLAND – Dankzij giften aan Giro555 kunnen hulporganisaties hun voedselprogramma’s in de door ebola getroffen landen opschalen en over langere tijd verzekeren. Dat melden de samenwerkende hulporganisaties. Ruim 200.000 mensen hebben tekort aan voedsel door de ebola-epidemie. Dit aantal kan de komende maanden oplopen tot bijna anderhalf miljoen mensen, volgens schatting van het World Food Program (november 2014). Ebola legt productie, transport en handel in voedsel lam.

“De meeste mensen in Sierra Leone leven van de landbouw en de handel. Nu het land tot stilstand komt, wordt het levensonderhoud van mensen vernietigd,” vertelt Alex Kiembe, teamleider van het Ebola Noodhulp team van CARE, een van de organisaties aangesloten bij Giro555. “Mensen krijgen honger en dat veroorzaakt paniek”.

Voedselschaarste

Het aantal mensen dat honger lijdt als gevolg van ebola groeit tot 750.000 in maart 2015, ook als de epidemie de komende maanden onder controle wordt gebracht. Dit volgens de meest optimistische schatting van het World Food Programme (WFP), de VN-organisatie die onderzoekt hoe het met de voedselvoorziening gesteld is in de wereld. In het worst-case scenario – als de epidemie niet ingedamd wordt – loopt het aantal mensen dat tekort heeft aan voedsel zelfs op tot 1,4 miljoen mensen.

De afgelopen maanden heeft het WFP regelmatig bij huishoudens in de drie getroffen landen onderzoek gedaan naar de vraag of mensen voldoende voedsel hadden. De 200.000 mensen hebben gebrek aan eten. Ze moeten een of meer maaltijden per dag overslaan, of ze hebben onvoldoende voedsel om complete en gezonde maaltijden op tafel te zetten. Ze eten bijvoorbeeld alleen rijst. Deze situatie is in het bijzonder schadelijk voor opgroeiende kinderen en zwangere vrouwen, vooral als deze situatie lang aanhoudt.

De ebola-epidemie heeft ingrijpende gevolgen voor de voedselvoorziening in de getroffen landen Sierra Leone, Liberia en Guinee. Duizenden gezinnen hebben een kostwinnaar verloren, of zelfs beide kostwinnaars. In die situatie ontstaan al snel financiële problemen, met als meest dramatische gevolg dat er geen geld is voor eten. Kinderen waarvan beide ouders zijn overleden lopen de grootste risico’s. Zij zijn bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van langdurig voedseltekort.
Maar ebola bedreigt ook de voedselvoorziening van wie niet zelf getroffen is door de dodelijke infectieziekte. De directe oorzaak is dat transport en verkoop van voedsel voor een groot deel stil is komen te liggen. Door de schaarste zijn de voedselprijzen gestegen, waardoor vooral mensen met een laag inkomen niet voldoende voedsel kunnen kopen. Op termijn zijn de gevolgen van ebola nog groter: veel boeren kunnen niet zaaien en planten, waardoor er over enkele maanden geen oogst zal zijn.

In totaal zijn er overigens nog veel meer mensen die honger lijden in Sierra Leone, Guinee en Liberia. Ook voor de ebola-epidemie uitbrak al. Maar het aantal van 200.000, dat de komende maanden zal groeien, wordt direct veroorzaakt door de ebola-epidemie.

“Ebola is als een geheime oorlog die niet alleen inwoners van Sierra Leone heeft gedood, maar ook ons levensonderhoud en veiligheidssituatie aantast,” vertelt Musu Sesay. Zij verkocht de producten, die haar man produceerde op hun land. Maar doordat transport onmogelijk is geworden, is hun handel ingestort. “De ramp laat ons in een staat van anarchie en wanhoop. Ik heb geen idee wanneer deze tragedie voorbij zal zijn.”

Route voor elektrisch varen door Bûtenfjild

Fryslân

FRYSLÂN – Fryslân zet weer een stap in de richting van duurzaam, schoon en rustig varen. De provincie en de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel bereikten een akkoord over de aanleg van een tweede electric only route. Dit is de vaarverbinding Grutte Wielen – Swemmer. De route loopt van Leeuwarden via Ryptsjerk en De Falom tot aan de Swemmer nabij de Westereen. De werkzaamheden starten na het vaarseizoen van 2015. Volgens de planning zijn alle werkzaamheden eind 2016 afgerond. De vaarroute is alleen bestemd voor elektrische of hybride boten.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het baggeren van de route, het aanleggen van twee sluisjes en het ophogen van bruggen. De totale kosten voor de aanleg bedragen 2,8 miljoen euro. De provincie Fryslân neemt 1,75 miljoen euro voor haar rekening. Dantumadiel 500.000 euro en Tytsjerksteradiel 575.000 euro. Afgelopen zomer startte Het Friese Merenproject met de aanleg van de eerste Friese ‘electric only’-vaarroute, namelijk het vaartraject Heeg-Aldegea-Heeg.

QuickWin

Met de aanleg van de route gaat een langgekoesterde wens in vervulling. De vaarverbinding opent Noordoost-Fryslân als de achtertuin van Leeuwarden. De route is door de goede samenwerking en vlotte planning een goed voorbeeld van een QuickWin project. Dit komt uit de provinciale uitvoeringsagenda Streekwurk. Gezamenlijk is bekeken welke projecten voorrang moeten krijgen. Met het extra geld van de provincie kan het werk op korte termijn worden uitgevoerd.

Tûk ferbine

De nieuwe route is één van de wensen uit de Dorpenvisie Wetterwâlden Bûtenfjild. De commissie Wetterwâlden probeert plannen bij elkaar te brengen. Deze zijn bedoeld voor de dertien dorpen die liggen aan de Centrale As en de Lauwersseewei. Samen met Het Friese Merenproject en de gemeente Dantumadiel en Tytsjerksteradiel is gezocht naar mogelijkheden voor de realisatie van deze route.

© Provincie Fryslân

OZB stijgt volgend jaar gematigd, maar niet overal

Nederland

■ Woningen gemiddeld minder waard, belasting omhoog

NEDERLAND – De onroerende zaakbelasting (ozb) die huiseigenaren betalen stijgt volgend jaar met gemiddeld 2,4 procent. Gelijktijdig daalt de gemiddelde woz-waarde van woningen, die de grondslag voor deze belasting vormt, met 3,3 procent. Dit blijkt uit een steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 109 gemeenten.

Hoewel de procentuele stijging volgend jaar bijna het dubbele is van het verwachte inflatiecijfer, constateert Vereniging Eigen Huis dat veel gemeenten luisteren naar de oproep van burgers, consumentenorganisaties en het Rijk om de jaarlijkse stijging van de belasting op het eigen huis te matigen. Gemeenten lijken ook onder de norm van een gezamenlijke 3 procent hogere ozb-opbrengst te blijven die het Rijk voor 2015 heeft vastgesteld.

Toppers en dalers

Ook dit jaar komen uitschieters naar boven en naar beneden voor. Koploper in de steekproef is de gemeente Zevenaar. Hier stijgt de ozb volgend jaar met 16% en gaat een gemiddelde huiseigenaar bijna 40 euro meer betalen. Ook Helmond (+ 15%) en Uitgeest (+11%) verhogen de ozb volgend jaar fors. Grootste dalers zijn de gemeenten Arnhem, waar de ozb volgend jaar met ruim 7% daalt en Rhenen met 4,5% lagere belasting.

Pleidooi voor eerlijker lastenverdeling

Vereniging Eigen Huis verzet zich tegen het almaar zwaarder belasten van mensen met een eigen huis. De jaarlijkse OZB-stijging houdt geen enkele rekening met de dalende woningwaarden. Tussen 2010 en 2015 is de ozb met ongeveer 20% gestegen, terwijl de woz-waarde van woningen in diezelfde periode met bijna 16% daalde. Voor een gemeente is de ozb dan ook niet meer dan de verdeelsleutel om de gewenste inkomsten binnen te halen.

Vereniging Eigen Huis pleit daarom voor een ander systeem van lastenverdeling, waarbij zowel huurders als huiseigenaren meebetalen aan de kosten van gemeentelijke voorzieningen. De vereniging keurt het besluit van de gemeente Nijmegen om alle gemeentelijke woonlasten (ozb, afvalstoffen- en rioolheffing) uitsluitend aan eigenaren op te leggen dan ook sterk af.

Verplichte bijsluiter over ozb-bestedingen

Daarnaast wil de vereniging dat gemeenten met de jaarlijkse ozb-aanslag een bijsluiter meesturen waarin uitleg en verantwoording wordt gegeven over de besteding van de ontvangen belastinggelden. Directeur Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis: “In veel gemeenten hebben huiseigenaren geen idee waar het ozb-geld aan wordt uitgegeven en helemaal niet waarom ze ieder jaar weer meer moeten betalen. Gemeenten zeggen vaak dat een verhoging nodig is omdat anders een bibliotheek of een soortgelijke tot de verbeelding sprekende voorziening moet worden gesloten. Slechts zelden wordt gerept over alternatieve besparingen”.

Riool- en afvalstoffenheffingen stijgen landelijk gematigd, met plaatselijk forse verschillen

Burgers betalen afvalstoffen- en rioolheffing voor het ophalen van het huisafval en de aansluiting op de riolering. Gemeenten mogen huishoudens niet meer in rekening brengen dan de kosten die ze hiervoor zelf maken. Landelijk stijgen beide heffingen volgend jaar gemiddeld met een kleine 2%.

Uitschieters zijn de gemeenten Raalte en Bladel, waar de afvalstoffenheffing met bijna 30% omhoog gaat. In deze gemeenten betalen huishoudens volgend jaar circa 50 euro meer voor het ophalen van het huisvuil. In Gulpen-Wittem daalt deze heffing met 15%, wat huishoudens volgend jaar een besparing van 36 euro oplevert.

De rioolheffing stijgt in Alblasserdam en Rhenen fors met 19%. Hierdoor gaan huishoudens in Alblasserdam volgend jaar 47 euro meer betalen, in Rhenen wordt de rekening 34 euro hoger. In Leusden daalt deze heffing juist met bijna 20%, wat volgend jaar 27 euro scheelt.

De totale woonlasten die bestaan uit ozb, riool- en afvalstoffenheffing stijgen volgend jaar gemiddeld met 14 euro van 698 naar 712 euro.

Meer dan 2 miljoen Nederlanders bedrogen met sjoemelstroom

Nederland

NEDERLAND – Zeker twee miljoen Nederlandse huishoudens krijgen van hun stroomleverancier nep groene stroom. Deze klanten betalen voor groene stroom maar ontvangen grijze stroom. Dat concludeert Stichting HIER klimaatbureau op basis van onderzoek van CE Delft. Voor het eerst zijn er cijfers bekend over het aantal klanten van producten die als groene stroom worden aangeboden.

Slechts een derde van groene stroomaanbod is echt groen

Van de 35 groene stroomproducten waar Nederlanders uit kunnen kiezen, zijn er 19 écht groen. In 16 gevallen zijn het sjoemelstroomproducten met groen klinkende namen zoals Ecostroom of Groene Stroom. Dit zijn grijze stroomproducten die zogenaamd worden ‘vergroend’ met buitenlandse certificaten uit met name Noorwegen en worden verkocht als groene stroom. Uit het onderzoek van CE Delft, in opdracht van het HIER klimaatbureau, blijkt dat de nepproducten een veel groter marktaandeel hebben dan de goede producten. Van de ruim 3,5 miljoen Nederlandse huishoudens die groene stroom afnemen, heeft slechts een derde een goed product. De rest, ruim 2 miljoen huishoudens, heeft dus sjoemelstroom en wordt in feite bedrogen door de energieleverancier.

Top 5 grootste aanbieders van sjoemelstroom

Eneco met product Ecostroom: meer dan 1.000.000 klanten
Oxxio met product InControl: 426.000 klanten
Nederlandse Energie Maatschappij (NEM) met producten Beetje groen en Iets groener: 100.000 – 500.000 (beide producten samen)
Budget Energie met product Groene stroom: 180.000 klanten
E.On Nederland met product Groene stroom: 175.400 klanten

HIER juicht stap Nuon toe

Nuon is dit jaar gestopt met de verkoop van sjoemelstroom. Sinds dit jaar bieden zij nog maar één groene stroomproduct aan; Nuon Groen uit Nederland. Deze stroom is voor honderd procent afkomstig uit duurzame bronnen in Nederland en is dus echt groen. HIER juicht deze positieve stap toe en roept andere energiebedrijven op om ook te stoppen met de verkoop van sjoemelstroom.

Stap over op echt groene stroom

Echt groene stroom is stroom die grotendeels in Nederland wordt opgewekt. Sible Schöne, programmadirecteur van het HIER klimaatbureau: “Stroom die ‘vergroend’ wordt met certificaten uit het buitenland is geen echt groene stroom. Er komt praktisch geen groene stroom uit Noorse waterkrachtcentrales naar Nederland. Deze producten dragen niet bij aan de uitbreiding van duurzame energievoorzieningen, er komt geen extra zonnepaneel of windmolen bij. Consumenten worden op deze manier op grote schaal belazerd. Gelukkig zijn er ook producten die wel goed zijn, daarom roepen wij consumenten op om over te stappen op écht groene stroom.”

Met de herziene groene stroom checker www.hier.nu/echte-groene-stroom krijgen consumenten in twee minuten inzicht in de samenstelling van hun groene stroom en krijgen ze advies of het huidige product goed of fout is.

Groene stroom of sjoemelstroom: wat is het verschil?

In deze animatie legt HIER in 90 seconden uit hoe de certificatenmarkt precies werkt:

Over het HIER klimaatbureau

Stichting HIER klimaatbureau is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. HIER betrekt heel Nederland bij de oplossing van het klimaatprobleem. HIER is de drijvende kracht achter campagnes en initiatieven zoals het HIER Klimaatstraatfeest, de COOX en HIER bespaart. Ieder jaar organiseert het de HIER klimaatborrel en publiceert het de ‘Staat van het Klimaat’. De organisatie beheert het HIER klimaatbewust logo, de CO₂-Prestatieladder en het kennisplatform HIER opgewekt.

Kijk voor meer informatie op www.hier.nu.

Financiële tegemoetkoming voor broedeiproducenten

Nederland

NEDERLAND – Er komt een financiële tegemoetkoming voor broederijen en vermeerderingsbedrijven. Deze bedrijven zijn direct getroffen door de ingrijpende bestrijdingsmaatregelen die de overheid heeft genomen tegen de vogelgriep. De omvang van de schadevergoeding zal worden bepaald door taxateurs van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken vanavond in een brief aan de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Dijksma: “De gehele pluimveesector voelt de harde maatregelen die nodig zijn om de vogelgriep in Nederland te bestrijden, maar broederijen en vermeerderaars in het bijzonder. Met deze tegemoetkoming kan de pijn voor deze ondernemers worden verlicht, al zal de overheid nooit alle economische schade als gevolg van de vogelgriep kunnen vergoeden. Daarom doe ik er alles aan om de vogelgriep zo snel mogelijk te bestrijden.”

Schadevergoeding voor periode van 20 – 29 november

Broederijen en vermeerderingsbedrijven krijgen een schadevergoeding voor de broedeieren en eendagskuikens die zij tijdens de periode van de landelijke standstill en de overgang naar de regionale aanpak (donderdag 20 november – zaterdag 29 november, 10 dagen) niet op de Nederlandse markt kwijt konden. Deze periode is in lijn met Europese voorschriften. De omvang van de schade zal worden vastgesteld door een taxateur van RVO.nl. De betreffende ondernemers krijgen naar verwachting binnen enkele weken duidelijkheid over de tegemoetkoming.

Tegemoetkoming vanuit Diergezondheidsfonds

De kosten van de tegemoetkoming komen ten laste van het Diergezondheidsfonds (DGF), van waaruit alle bestrijdingsmaatregelen worden gefinancierd. Ook bedrijven die (preventief) geruimd worden ontvangen een schadevergoeding van het DGF. Dit fonds wordt gevuld door premies van de pluimveesector, de Rijksoverheid en de Europese Unie.

Bedrijven met eenden uit voorzorg onderzocht

Sinds afgelopen maandag worden alle pluimveebedrijven met eenden uit voorzorg onderzocht op de aanwezigheid van vogelgriep. Uit onderzoek is gebleken dat eenden drager kunnen zijn van vogelgriep, zonder dat er veel klinische verschijnselen waarneembaar zijn. Daarmee vormen eenden een extra risico op verspreiding van vogelgriep. De onderzoeksresultaten van de eendenbedrijven zullen naar verwachting in de loop van volgende week beschikbaar komen.

© Rijksoverheid

Gemeenten Bedum, De Marne en Winsum vernieuwen digitale dienstverlening

Groningen

BMW – De gemeenten Bedum, De Marne en Winsum (BMW-gemeenten) hebben hun digitale gemeentewinkels vernieuwd.

Sinds vandaag vinden inwoners van de gemeente via de gemeentelijke websites vernieuwde informatie over zaken die ze met hun gemeente kunnen regelen. Bovendien beantwoorden de websites nu de meestgestelde vragen.

Toename behoefte digitale dienstverlening

Voor het regelen van veel zaken met de gemeente hoeven inwoners van de BMW-gemeenten al lang de deur niet meer uit. Zij kunnen daarvoor terecht bij de digitale gemeentewinkel via de gemeentelijke website. Klanten bezoeken deze in toenemende mate. Om die reden blijven de drie gemeenten hun digitale aanbod uitbreiden en verbeteren.

© Gemeente De Marne